Thông báo: Tuần Thường Huấn Linh Mục Tổng Giáo phận Sài Gòn 2017

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
(84.8) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com

Tòa Tổng Giám Mục  ngày 29.05.2017

 

 

 

THƯ MỜI

Kính gởi : Quý cha trong Tổng giáo phận thành phố HCM

Trích yếu : V/v Tham dự tuần Thường Huấn Linh Mục Giáo phận
từ 5 đến 7/6/2017 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse

Kính cha,

Tuần Thường huấn cho các linh mục Tổng giáo phận năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 05 đến 07 tháng 6 năm 2017 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse:

Đề tài: Mục vụ Hôn nhân Gia đình theo Tông Huấn Amoris Laetitia

Thành phần tham dự: Tất cả các linh mục đang làm mục vụ, kể cả các cha dòng.

Rất mong cha sắp xếp công việc mục vụ để tham dự tuần thường huấn này. Theo ý Đức Tổng, mời các cha ban tối ở lại Đại chủng viện, vì có những sinh hoạt huynh đệ, hữu ích cho tất cả anh em linh mục hiện diện.

Xin quý cha mang theo áo alba và áo lễ trắng.

Chúng con gởi kèm đây chương trình và những thông tin cần thiết của tuần Thường huấn.

Kính chào cha,
Linh mục Tổng Đại diện
(đã ký và đóng dấu)
Inhaxiô Hồ Văn Xuân

 

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN 2017
Đề tài: Mục vụ Hôn nhân Gia đình theo Tông Huấn Amoris Laetitia