Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh họp Đại hội toàn thể vào tháng Tư 2017

VATICAN / (Vatican Radio 06.04.2017) – Theo thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh, Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh sẽ tổ chức Đại hội toàn thể thường niên từ ngày 24 đến 28 tháng Tư 2017 tại Nhà Santa Marta ở Vatican.

Đại hội đặt dưới sự chủ toạ của Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller, Chủ tịch Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh và là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Giữ nhiệm vụ điều hành là cha Pietro Bovati, S.J., Tổng thư ký Uỷ ban.

Thông cáo cho biết Đại hội sẽ thảo luận về một số đề tài liên quan đến nhân học Kinh Thánh.

Theo quy chế, Uỷ ban giáo hoàng về Kinh Thánh có nhiệm vụ “khuyến khích người Công giáo học hỏi Kinh Thánh; dùng các phương tiện khoa học để phản bác những quan điểm sai lầm về Kinh Thánh; nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề còn đang tranh cãi và các vấn đề đang nảy sinh trong lĩnh vực Kinh Thánh”.

(Nguồn: WHĐ, 09.04.2017)