Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 71

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý độc giả mạnh dạn đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

Nội dung:

6-7......... Lời Ngỏ

7............ Thông báo chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay

8-10....... Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha

11-15..... Thư Mục vụ Mùa Chay của Đức Tổng Sài Gòn

16-19..... Suy niệm về Thứ Tư Lễ Tro

20-22..... Trung Tâm Thiếu Niên 3 – Ngon như mẹ nấu                

23-27..... Đức Khâm Sứ Leopoldo Girelli – Dấu chân tình yêu

28-29..... Caritas giáo xứ Sao Mai - Mừng bổn mạng

30-31..... Caritas giáo xứ Phaolô 3 – Thánh lễ Xức dầu bệnh nhân

32-34..... Caritas giáo xứ Tân Thành – Chăm sóc người nghèo

35-36..... Caritas giáo xứ Phaolô 3 – Trao học bổng

37-39..... Những cây dừa nước giáo điểm An Thới Đông

41-42..... Kính Thánh Cả Giuse

43-44..... Thơ – Bụi tro tinh cầu

44-46..... Buông bỏ Tham Sân Si

47-48..... Thông báo ráp chân giả

49.......... Hãy thật nhanh để cứu bệnh nhân đột quỵ

50-51..... Hiệp dâng lời cầu nguyện cho các Linh hồn

52.......... Cười mỉm chi

File gửi kèm: