Cáo phó: Linh mục Phêrô Nguyễn Hoàng Hai

 

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC SÀI GÒN - TP.HCM 
180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (84.8) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com

 

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo:

Linh mục Phêrô NGUYỄN HOÀNG HAI
sinh ngày 24-12-1934 tại Lái Thiêu-Bình Dương
chịu chức linh mục ngày 23-04-1962 tại Nhà Thờ Chánh Toà Đức Bà Sàigòn,
đã trở về Nhà Cha lúc 00g15 sáng hôm nay, thứ sáu ngày 27-01-2017,
tại bệnh viện Đồng Nai, hưởng thọ 83 tuổi, sau 55 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00 cùng ngày tại giáo xứ Hiền Hoà, giáo hạt Long Thành, giáo phận Xuân Lộc.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 9g00 thứ hai 30-01-2017 tại giáo xứ Hiền Hoà.
Sau đó sẽ di quan về an táng ngài tại đất thánh Lái Thiêu.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Phêrô.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 27.01.2017
Linh mục Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Mục vụ:

• Phó xứ Hoà Hưng: 10.04.1962 - 20.06.1967
• Cha sở Phước Khánh: 30.06.1967 - 30.07.1970
• Quản lý TGP Sàigòn: 10.08.1970 - 1980
• Cha sở Phaolô Q.10: 24.05.1980 - 07.04.1985
• Nghỉ bệnh : 1985 - 1992
• Cha sở Bình Lợi : 1992 - 17.06.1995
• Cha sở Mai Khôi Q.5 :  1995 - 1999
• Cha sở Bình Xuyên: 1999 - 2009
• Nghỉ hưu tại giáo xứ Hiền Hoà, giáo hạt Long Thành, giáo phận Xuân Lộc, từ ngày 10.07.2010 - 27.01.2017