Gặp gỡ Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ

WGPSG -- Chiều ngày 14.1.2017, Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn đã gặp gỡ mục sư Nguyễn Văn Kiêm, Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Nhằm chuẩn bị cho buổi Suy Tôn Lời Chúa giữa đại diện giới Công giáo các Giáo hội Kitô giáo, trong Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, anh chị em đã tìm hiểu về chủ đề được Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô hữu đưa ra cho năm 2017 là: Hòa giải. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi (2 Cr 5,14-20).

Nhân dịp này, mục sư Nguyễn Văn Kiêm đã được mời đến để giới thiệu về niềm tin và các sinh hoạt phượng tự của Hội Thánh Tin Lành Lutheran tại Việt Nam.

Tín hữu Lutheran nhận Kinh Tin Kính công đồng Nicea và dạy Thánh Kinh dựa trên lời giáo huấn của tiến sĩ Martin Luther. Giáo huấn này được cô đọng qua ba cụm từ chủ yếu: duy nhất Ân điển (sola gratia), duy nhất Thánh Kinh (sola scriptura) và duy nhất Đức tin (sola fide).

Mục sư cũng trình bày về diễn tiến một buổi thờ phượng Thiên Chúa, cách cử hành Mầu nhiệm Hiệp thông (tiệc thánh) và phép Báp-Têm (với công thức nhân danh Ba Ngôi giống với Công giáo).

Sau một giờ chia sẻ, hát thánh ca và trao đổi quà lưu niệm, mục sư đã ghi hình lưu niệm với linh mục Giám đốc Trung tâm Mục vụ và các các thành viên Ban MVĐTLT.

Chúng tôi chia tay trong tâm tình câu nói của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII: “Những gì liên kết chúng ta thì lớn lao hơn những gì chia rẽ chúng ta”.

TTMV: Gặp gỡ Hội Thánh Tin Lành Lutheran