Bài Giảng: Chúa Hiển Linh

CHÚA HIỂN LINH 2017

1. Anh chị em rất thân mến, hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Hiển Linh, Chúa Giêsu tỏ mình cho các dân ngoại, mà tiêu biểu là 3 đạo sĩ từ phương đông, đến thờ lạy Chúa và dâng lên cho Chúa 3 thứ lễ vật, là vàng, nhủ hương và Một Dược. Chúng ta là những người xuất thân từ các dân ngoại, hãy đón nhận ánh sáng của Chúa tỏ mình cho chúng ta. Để có thể thấu hiểu mầu nhiệm Chúa Hiển Linh, chúng ta hãy để cho ánh sáng của Lời Chúa chiếu soi vào tâm hồn mỗi một người trong chúng ta.

2. Trước hết, trong bài trích sách Tiên Tri Isaia, tác giả mời gọi Giêrusalem hãy bừng sáng lên, Giáo Hội Công Giáo của chúng ta hãy bừng sáng lên, vì Vinh Quang của Thiên Chúa như bình minh chiếu tỏa trên Giáo Hội và trên chúng ta (x. Is 60, 1). Các Dân Ngoại sẽ đi về phía ánh sáng của Giáo Hội, ánh sáng của chúng ta. Trước cảnh đó lòng dạ chúng ta hớn hở tưng bừng. Nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, các ân sủng của Thiên Chuá tuôn đổ xuống cho chúng ta từ Đại Dương mênh mông, hình ảnh của sự vĩ đại vô cùng, vô tận của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô, cũng là Thiên Chúa của chúng ta.

3. Theo thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Ephêsô, thì chúng ta đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chính Thánh Phaolô, có liên quan với chúng ta (x. Ep 3, 2-3). Thiên Chúa mạc khải cho Thánh Phaolô được biết mầu nhiệm Chúa Kitô. Mầu nhiệm ấy Thiên Chúa không cho những kẻ khôn ngoan và thông thái được biết, nhưng lại được mạc khải cho chúng ta là những kẻ bé mọn. Thiên Chúa đã dùng Linh Khí của Người mà mạc khải cho các Thánh Tông Đồ, và cho chúng ta là những người đã được thông phần sứ mạng tiên tri của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Giêsu Kitô và nhờ Phúc Âm, các Dân Ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một Thân Thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

4. Còn trong bài Tin Mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Mátthêu, thì khi Chúa Giêsu sinh ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, thì có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: “Đức Vua Dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hêrôđê liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô Cứu Thế phải sinh ra ở đâu. (x. Mt 2, 1-4)

5. Họ trả lời: “ Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ có chép: “Phần ngươi, hởi Bêlem, miền đất Giu-Đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-Đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítrael sẽ ra đời.” Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, nhờ dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, thì báo lại cho vua, để vua cũng đến thờ lạy. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng, vào nhà, thấy Hài Nhi với Thân Mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy và dâng lễ vật. Sau đó, 3 nhà chiêm tinh được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (x Mt 2, 5-12)

Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc