Giới trẻ hạt Thủ Đức: Tĩnh tâm mùa Vọng

WGPSG -- “Tình yêu Chúa Giáng sinh” là chủ đề buổi tĩnh tâm mùa Vọng của giới trẻ hạt Thủ Đức, cụm 1 gồm các giáo xứ: Thủ Đức, Từ Đức, Bình Thọ, Hiển Linh và Fatima Bình Triệu trong hai ngày: thứ Hai 12/12/2016 và thứ Ba 13/12/2016, được tổ chức tại giáo xứ Thủ Đức lúc 18g30.

Tham gia hai ngày tĩnh tâm có quý cha xứ, cha Hạt trưởng Thủ Đức Gioakim Trần Văn Hương, cha Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn, Đặc trách giới trẻ hạt Thủ Đức, và các cha khách mời. Giảng tĩnh tâm là cha Phaolô Nguyễn Vũ Thông, phụ tá giáo xứ Thủ Đức. Tham dự tĩnh tâm có khoảng 500 anh chị em trẻ thuộc 5 giáo xứ trong hạt.

Đúng 18g30, chị Anna Sang, Ban Mục vụ giới trẻ hạt Thủ Đức đã kêu mời anh chị em ổn định và nêu rõ chủ đề buổi tĩnh tâm hôm nay.

Tiếp theo, cha Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn đã mang đến cho buổi tĩnh tâm không khí sôi động trong phần đặt và trả lời những câu hỏi mà anh chị em cần hiểu rõ trong mùa Vọng.

Sau bài hát “Chúa đến, Chúa đến! Vui lên, Vui lên, Alleluia, Alleluie!...”, Cha phụ tá giáo xứ Thủ Đức lên bục giảng, chia sẻ: Dụ ngôn hai người con: Người thứ nhất: Cha nó bảo nó đi làm vườn nho. Nó đáp không. Nhưng sau đó, nó hối hận và đi làm. Đây là hình ảnh của lương dân: Ban đầu không đáp lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng sau đó, hối hận và làm theo lời Chúa dạy. Người con thứ hai: Khi cha nó bảo nó đi làm vườn nho, nó nhanh nhẹn thưa vâng, nhưng thực tế là không đi làm. Đây là hình ảnh của dân Do Thái: chỉ đáp ứng với Chúa bằng miệng chớ không thi hành…

Sau bài giảng tĩnh tâm, toàn thể anh chị em tham dự có phút tĩnh lặng, sau đó được giao hoà với Chúa nơi các toà giải tội.

Buổi tĩnh tâm được trọn vẹn hơn khi anh chị em ổn định trong thánh đường, chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa lúc 20g30.