Bài Giảng: Thành lập 60 năm giáo xứ Hoàng Mai

LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

1. Anh chị em rất thân mến, chiều nay chúng ta tụ họp nhau lại đây tại giáo xứ Hoàng Mai này, để mừng lễ bổn mạng Giáo Xứ và mừng 60 năm thành lập Giáo xứ cũng là mừng ngày hiến chương nhà giáo và là giỗ 29 năm cha cố Giuse Vũ Ngọc Tấn. Hãy sốt sắng cử hành thánh lễ, hãy để cho ánh sáng Lời Chúa chiếu soi vào tâm hồn mỗi một người chúng ta, để việc cử hành của chúng ta được xác tin và ý thức, được sâu sắc và sốt sắng, như lòng chúng ta mong ước.

2. Trước hết, trong bài đọc trong sách Samuel quyển II, toàn thể các chi tộc Ítrael đến gặp vua Đavít tại Khép-rôn và thưa với nhà vua: “Chúng tôi đây là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước kia, khi vua Saun còn cai trị chúng tôi, Ngài vẫn là tướng chỉ huy các cuộc hành quân của Ítrael, và Đức Chúa đã phán với Ngài: “Chính Ngươi sẽ chăn dắt Ítrael, Dân Ta, chính Ngươi sẽ là Người Lãnh Đạo Ítrael”. (x. 2 Sm 5, 1-3) Liền sau đó, toàn thể các kỳ mục Ítrael đến gặp vua Đavít tại Khéprôn, vua Đavít lập Giao Ước với Ítrael tại Khéprôn trước Nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đavít làm Vua Ítrael.

3. Anh chị em rất thân mến, trong thư gởi tín hữu Côlôxê, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã là cho chúng ta trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của Dân Thánh trong cõi đầy ánh sáng. Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào Vương Quốc Thánh Tử Chí Ái của Người. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình cùng vô hình.

4. Phaolô còn khẳng định: “Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng, hay bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Chúa Kitô và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là Đầu của Thân Thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh. Người là Khởi Nguyên, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn cho tất cả sự Viên Mãn hiện diện ở nơi Người. Thiên Chúa cũng muốn nhờ Người mà làm cho mọi vật được hòa giải với mình. Nhờ Máu Người đổ ra trên Thập Giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. (x. Cl 1, 16-20)

5. Trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì bàng quang đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thực sự hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là Người đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu Người, lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu Ông là Vua Dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!”. Phía trên đầu Người có bản án viết: “Đây là Vua người Do Thái!” (Lc 23, 35-38)

6. Một trong hai tên gian phi, bị treo trên thập giá chung với Chúa Giêsu, nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc chúng ta đã làm. Chứ Ông này đâu có làm điều gì sai trái! Rồi anh ta thưa với Chúa Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi Ông vào Nước của Ông, xin nhớ đến tôi!” Và Chúa Giêsu trả lời cho anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 39-43)

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục