Tiểu sử Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

05/03/1934: sinh tại Hòa Thành, Cà Mau.
1944-1946: học tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng.
1946-1954: học tại Tiểu chủng viện Nam Vang.
1954-1956: học Triết học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.
1956-1961: dạy học tại Bạc Liêu.
1961-1965: học Thần học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.
25/05/1965: Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang phong chức linh mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ.
1965-1968: dạy học tại Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý.
1968-1971: học Quản Trị và Giáo Dục tại ĐH Loyola.
1971-1974: dạy học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quý.
1974: Giám đốc Tiểu chủng viện Á Thánh Quý.
1976: phụ trách đào tạo linh mục giáo phận Cần Thơ.
1988: Giám đốc tiên khởi Đại chủng viện Thánh Quý.
22/03/1993: ĐGH Gioan Phaolô II ban sắc phong bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho.
11/08/1993: thụ phong Giám mục tại ĐCV Thánh Quý.
12/08/1993: nhận chức GM phó Giáo phận Mỹ Tho.
1996: Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục VIệt Nam.
10/03/1998: ĐGH Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục TGP. TPHCM.
02/04/1998: nhận chức Tổng Giám mục TGP. TPHCM.
29/09/2003: được đưa vào danh sách các tân Hồng y.
21&22/10/2003: ĐGH Gioan Phaolô II trao mũ và nhẫn Hồng y Linh Mục Thánh Ðường Thánh Justino tại Rô-ma.
24/11/2003: thành viên Bộ Phụng Tự & Kỷ Luật Bí Tích và Thánh Bộ Truyền Giáo Tòa Thánh Vatican.
4/2005: tham dự Cơ mật viện để bầu tân Giáo Hoàng, sau khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời.
3/2013: tham dự Cơ mật viện để bầu tân Giáo Hoàng, sau khi ĐGH Bênêđictô XVI thoái vị ngày 28/02/2014.
22/03/2014: Nghỉ hưu.