Chung vui với Bạn Đạo Cao Đài tại Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc

Sáng thứ Sáu, ngày 14.10.2016 (14/9 âm lịch), nhận lời mời của tôn giáo bạn, đại diện Tòa Tổng Giám mục Tp.HCM, anh chị em Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn (MVĐTLT) đã đến dự lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc, P.7, Q.8, một cơ sơ thuộc Đại Đạo Tam Ký Phổ Độ.

Cùng đến chia sẻ niềm vui chung của bạn Đạo trong ngày lễ này, phía Công giáo còn có sự hiện diện của cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu và đại diện HĐMVGX Bình An.

Sau khi người trách nhiệm Phòng thuốc Phước Thiện Hiền Huệ tường trình kết quả việc phục vụ bệnh nhân nghèo trong năm qua (khám bệnh 9.050 lượt, châm cứu 2.225 lượt bệnh nhân), đạo tỷ Diệu Nguyên đã thuyết minh giáo lý đề tài “Ý nghĩa và tinh thần hòa đồng nữ đạo”.

Trong phần thuyết trình, đạo tỷ đã nhắc lại biến cố lịch sử là Đại hội Hòa Đồng Nữ Đạo diễn ra vào năm 1971, quy tụ các đoàn thể nữ phái Cao Đài lúc bấy giờ gồm: Nữ Chung Hòa, Diêu Trì phái và Nữ Đoàn Đại Đạo. Diễn giả nhấn mạnh đến chữ Hòa và phương thế để hòa đồng:

“…muốn đạt được chữ Hòa thì đừng chấp nê, đừng nhìn vào danh từ, hình thức khác biệt mà hãy nhìn vào những điểm tương đồng giống nhau, quan trọng nhất là sự đồng tâm, đồng chí hướng, đồng mục đích”.

Được mời phát biểu cảm tưởng, linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng Ban MVĐTLT, đã dẫn nhập bằng cách khởi đi từ số 9, cửu trùng, hướng lòng chúng ta về Thiên, Trời, Thượng Đế. Tiếp đến, ngài nói đến Hòa Tâm: hòa tâm giữa thầy thuốc và các ân nhân mang lại sức khỏe cho bệnh nhân; hòa tâm với Thượng Đế sẽ tiếp thêm sức mạnh tâm linh cho người phục vụ lẫn người được phục vụ.

Nếu thân tâm hợp nhất là điều kiện để thống nhất đời sống, thì cố gắng cho Thiên Nhơn hợp nhất - kết hiệp với Cha Trời -, là phương thế để đạt Đạo. Khi Hòa Thiên thì sẽ giúp cho Nhơn Hòa.

Ước mong cho mọi người sống an hòa trong Thượng Đế và chan hòa với nhau, để sinh ích lợi cho cộng đồng xã hội và nhân loại.

 

 

 

81 năm thành lập Thánh tòa Vô Vi