Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

 

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 26 Thường niên – Năm C

(Lc 16,19-31)

 

Lời Chúa:

19Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

23Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ápraham ở tận đàng xa, và thấy anh Ladarô trong lòng tổ phụ. 24Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con, và sai anh Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” 25Ông Ápraham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được”.

27Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Ladarô đến nhà cha con, 28vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!” 29Ông Ápraham đáp: “Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó”. 30Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Ápraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối”. 31Ông Ápraham đáp: “Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.

Học hỏi:

1. Đọc Lc 16,19-21 và cho thấy sự tương phản trong cuộc sống ở đời này giữa ông nhà giàu và Ladarô. Ai là người được Chúa thương hơn? Tên Ladarô nghĩa là gì?

2. Đọc Lc 16,19-21. Đâu là tội của ông nhà giàu? Xem Lc 14,13-14.

3. Đọc Lc 16,22 và cho thấy sự tương phản giữa cái chết của hai người.

4. Đọc Lc 16,23-31. Ở đời sau, ông nhà giàu xin cụ tổ Abraham hai điều gì?

5. Vực thẳm lớn ở đời sau ngăn cách ông nhà giàu và Ladarô đã bắt đầu khi nào ở đời này?

6. Những người Do Thái vào thời Đức Giêsu tin rằng mọi người đã chết đều phải vào âm phủ. Âm phủ (Shê-ôl, Hades) là nơi như thế nào? Đọc Thánh vịnh 87. Đọc thêm sách Giảng Viên 9,3-10.

7. Theo bài Phúc âm này, Đức Giêsu có nghĩ mọi người mang số phận như nhau sau cái chết không?

     Đọc Lc 16,23-28 và cho thấy sự tương phản trong cuộc sống ở đời sau giữa ông nhà giàu và Ladarô.

8. Sự đảo ngược số phận giữa ông nhà giàu và Ladarô có phải là một chủ đề quen thuộc của Phúc âm Luca không? Đọc Lc 1,52-53; 4,18; 6,20.24.25; 16,15.

9. Bạn nghĩ gì về câu trả lời của cụ Abraham khi ông nhà giàu xin chút nước? Đọc Lc 16,25-26.

10. Tại sao người chết hiện về cũng không khiến người ta hoán cải? Đọc Ga 11,45-53.