Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C

 

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C

(Lc 14,25-33)

 

Lời Chúa:

25Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ:
26"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30"Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. 31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Học hỏi:

1. Trong bài Phúc âm hôm nay có bao nhiêu câu "...thì không thể làm môn đệ tôi được"?

2. Đọc Lc 14,28-32. Có mấy dụ ngôn trong đoạn văn trên? Đó là những dụ ngôn nào?

3. Đám đông cùng đi đường với Đức Giêsu có phải là môn đệ của Đức Giêsu không? Muốn thành môn đệ của Đức Giêsu, cần làm gì? Đọc Lc 5,11.27-28; 9,23; 18,22.28.43; 22,54.

4. Đức Giêsu đòi ai đến với Ngài phải ghét cha mẹ, vợ con... Ghét ở đây nghĩa là gì? Đọc Mt 10,37-38; Lc 9, 59-62; 16,13; 18,20. Như thế điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu là gì?

5. Đọc Lc 14, 27. Ở đây điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu là gì?

6. Đọc dụ ngôn ở Lc 14,28-30. Dụ ngôn này có liên hệ gì đến chuyện làm môn đệ Đức Giêsu? Bạn có biết ai làm môn đệ dở dang của Đức Giêsu không?

7. Đọc dụ ngôn ở Lc 14,31-32. Dụ ngôn này giống dụ ngôn trên ở điểm nào?

8. Đọc Lc 14,33. Câu này có mấy từ tất cả? Từ bỏ tất cả có phải là điều thánh Luca hay nhấn mạnh trong sách Phúc âm của Ngài không? Đọc Lc 5,11.28.  Từ bỏ có phải là điều kiện quan trọng để trở nên môn đệ Đức Giêsu không? Đọc Lc 12,33; 18,22.28.

9. Theo ý bạn, trở nên môn đệ của Đức Giêsu có khó không? Hẳn là phải từ bỏ nhiều điều, nhưng từ bỏ điều gì là khó nhất đối với bạn? 

10. Bạn hãy đặt một tựa đề cho bài Phúc âm này. Tại sao Đức Giêsu dám đòi hỏi chúng ta từ bỏ những điều quý như vậy để làm môn đệ của Ngài?