Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C

(Lc 14,1.7-14)

Lời Chúa:

1Một ngày Sabát kia, Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "8Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên".

12Rồi Chúa Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

Học hỏi:

1. Trong Phúc âm Luca, Chúa Giêsu được các ông Pharisêu ba lần mời ăn. Hãy tìm những đoạn đó.

2. Bạn thấy bầu khí của ba bữa ăn đó giữa Chúa Giêsu với các ông Pharisêu như thế nào? Nói chung, thái độ của người Pharisêu đối với Chúa Giêsu là thái độ nào? Đọc Lc 6,7; 11,53-54; 14,1; 20,20.

3. Trong bài Phúc âm hôm nay, ông Pharisêu này là ai? Ông mời Chúa Giêsu ăn vào ngày nào?

4. Động từ nào xuất hiện nhiều nhất trong Lc 14,7-14? Bao nhiêu lần?

5. Tại sao Chúa Giêsu dạy Lc 14,8-10? Lời dạy ở đây có phải là một dụ ngôn không? Đây có phải chỉ là những lời khuyên về cách cư xử khôn khéo khi đi ăn tiệc không?

6. Đọc Lc 14,8-11; 20,46. Bạn thấy con người thường nghiêng chiều về điều gì? Bạn có sợ mất mặt không? Tại sao ta cần khiêm tốn tự hạ?

7. Đọc Lc 14,12-14. Chúa Giêsu nhắc đến mấy hạng người trong đoạn Phúc âm này? Ngài dạy người đã mời mình bài học gì? Ngài có cấm mời bạn bè không? Bài học này có giống với Lc 6,32-36 không?

8. Phúc âm Luca có thường nói đến người nghèo, người tàn tật không? Đọc Lc 1,53; 4,18; 6,20-22; 7,22. Những người như thế có chỗ trong bàn tiệc Nước Trời không? Đọc Lc 14,15-21; 16,22-23.

9. Tìm hai câu trong bài Phúc âm này nói lên hành động của Thiên Chúa? Ngài hành động khi nào? Tìm một mối phúc quan trọng trong bài Phúc âm này.

10. Chúa Giêsu dạy bạn điều gì khi bạn học bài Phúc âm này?