Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 21 Thường niên - Năm C

 

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật XXI Thường niên – Năm C

(Lc 13,22-30)

 

 

Lời Chúa:

22Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Người bảo họ: 24“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. 25Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!”, thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!”. 26Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”.

28“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.

Học hỏi:

1. Đang khi Đức Giêsu trên đường lên Giêrusalem, có chuyện gì xảy ra? Bạn nghĩ gì về câu hỏi của một người ở Lc 13,23? Bạn có câu hỏi tương tự không?

2. Đọc cả bài Phúc âm hôm nay, bạn thấy Đức Giêsu có trả lời thẳng câu hỏi này không?

3. Đọc Lc 13,24. Đức Giêsu ví người muốn được cứu độ với ai?

4. Đọc Lc 13,24. Để được cứu độ có dễ không? Muốn được cứu độ, ta cần có thái độ nào?

5. Tại sao Đức Giêsu lại bảo người giàu khó vào Nước Thiên Chúa? Xem Lc 18,24-25.

6. Đọc dụ ngôn ở Lc 13,25-27. Dụ ngôn này giống Lc 13,24 ở điểm nào? Tại sao những người đứng ngoài không được chủ nhà cho vào, dù họ rất muốn? Đọc Lc 13,25.

7. Tại sao ông chủ lại nói hai lần: Ta không biết các anh từ đâu đến? (các câu 25 và 27), dù họ đã từng ăn uống với ông và nghe ông dạy dỗ (câu 26)? Muốn được cứu độ, ta cần gì? Đọc Lc 13,27.

8. Lc 13,28-29 cho thấy biến cố gì, xảy ra khi nào? Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Ai là những người được vào trong dự tiệc? Đọc Is 11,11-12; 25,6; 43,5-6; Cv 28,28.

9. Bạn thấy câu Lc 13,30 có thể áp dụng cho nhân vật nào trong bài Phúc âm này?

10. Qua bài Phúc âm này, Đức Giêsu nhắc nhở riêng bạn điều gì?