Giáo xứ Nhân Hoà: Hội đồng Mục vụ tuyên hứa

WGPSG -- “Hội đồng Mục vụ Giáo xứ phải là người gương mẫu, sống tinh thần tông đồ, tinh thần người quản gia trung tín, đạo đức, nhiệt tình, hăng say, hy sinh phục vụ không cần đền đáp”.

Trên đây là lời chia sẻ của cha Giuse Phạm Văn Nhân, chánh xứ Nhân Hoà, trong Thánh lễ tuyên hứa, nhận Ủy nhiệm thư của HĐMVGX khoá 7, nhiệm kỳ 2016-2020 vào lúc 17g ngày 7-8-2016.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý soeur và đông đảo cộng đoàn.

Đầu lễ, cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các thành viên HĐMVGX tuyên hứa hôm nay luôn nhận ra mình được Chúa sai đến để làm việc cho Chúa, tích cực xây dựng giáo xứ, giáo khu và phục vụ mọi người.

Trong bài giảng, dựa vào bài Tin Mừng, cha diễn giải: “Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta sẵn sàng, cầm đèn cháy sáng, thắt lưng cho gọn chờ đón Chúa đến, là tôn thờ Thiên Chúa, làm theo thánh ý Chúa, để cho danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Tuân giữ 10 điều răn Chúa dạy, sống bác ái yêu thương, chia sẻ với mọi người nghèo khổ bất hạnh. Ngày nay, cuộc sống vất vả, cơm áo gạo tiền làm cho chúng ta không hết lòng tôn thờ Chúa. Xin cho chúng ta tin tưởng phó thác, tôn thờ Thiên Chúa”.

Riêng với quý chức, ngài động viên: “Hôm nay, HĐMVGX tuyên thệ, quý chức là những người được chọn để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Phục vụ vì Đức Kitô, theo tinh thần tông đồ, tinh thần người quản gia trung tín, sống đạo đức nhiệt tình hăng say, hy sinh phục vụ không cần đền đáp, đưa nhiều người về với Chúa”.

Ngài nói thêm về HĐMVGX khóa 7, đã được cộng đoàn dân Chúa bầu chọn vào ngày 13-12-2015, chia thành 6 giáo khu, sau thời gian học hỏi quy chế HĐMVGX do Giáo phận tổ chức, hôm nay quý vị tuyên hứa và nhận Uỷ nhiệm thư.

Tiếp theo nghi thức tuyên thệ, các thành viên HĐMVGX đã long trọng tuyên hứa trước bàn thờ, và sau đó cha chánh xứ trao Uỷ nhiệm thư theo từng giáo khu. Cha chủ tế và toàn thể cộng đoàn chúc mừng quý chức.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người ra về tràn ngập niềm vui, bình an của Chúa và ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa đến với mọi người.

Gx. Nhân Hoà: Hội đồng Mục vụ tuyên hứa