Ban Mục vụ Giới trẻ Xóm Mới: Mở lớp học miễn phí khóa XI

Nhằm giúp các bạn trẻ có điều kiện thăng tiến bản thân về kiến thức nhà đạo và văn hóa, hầu sau này trở thành người hữu ích cho Giáo hội và xã hội, ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới sẽ khai giảng các lớp học miễn phí khóa XI vào lúc 19g00 tối thứ Tư, ngày 06.7.2016

Khóa XI gồm các lớp:

1/ Bồi dưỡng kiến thức về Năm Thánh Lòng Thương Xót và Tân Phúc-âm-hóa đời sống xã hội vào lúc 20g30 tối thứ Năm hằng tuần.

2/ Mở 61 lớp học miễn phí  từ Văn hóa, Nhà đạo, Năng khiếu, Kỹ năng, Hướng nghiệp và huấn nghệ dành cho mọi người trẻ, không phân biệt tôn giáo, giáo xứ...

Các lớp sẽ nhận học viên đến hết ngày 06.7.2016.

Đề nghị các bạn trẻ muốn theo học, xin theo dõi chương trình đính kèm và đăng ký.

Ban MVGT giáo hạt Xóm Mới thông báo.