Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 64

"Nhịp cầu Caritas" ra đời nhằm mong mỏi quý độc giả hăng hái, mạnh dạn và đóng góp nhiều sáng kiến trong việc đến với anh chị em khó khăn chung quanh chúng ta.

 

Files/Poster gửi kèm: