Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

WGPSG -- “Từ hai tiếng ‘Xin Vâng’ của Mẹ Maria, cùng với sự tác động của Chúa Thánh Thần, Ngôi Hai đã nhập thế nơi cung lòng Đức Maria”.

Trên đây là lời chia sẻ của cha Giuse Trịnh Văn Thậm - phụ tá giáo xứ Nhân Hòa - trong Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, bổn mạng giáo khu 6, được cử hành lúc 17g30 ngày 14.5.2016 tại nhà thờ Nhân Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo bà con giáo khu 6 và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Đầu lễ, cha Giuse chia sẻ: “Chúa Thánh Thần (CTT) được nhắc đến rất nhiều trong nhà thờ, nơi gia đình để xin thánh hóa, hoán cải, để xứng đáng là con cái của Chúa, là đền thờ Chúa ngự trị. Hôm nay, chúng ta long trong mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, bổn mạng giáo khu 6, xin cho giáo khu 6 và mọi người biết sống yêu thương nhau, trở thành chứng nhân cho Chúa nơi trần gian này”.

Trong bài giảng, cha Giuse đã diễn giải:

- CTT đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc hành trình trần thế, khi lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, chúng ta đón nhận CTT để trở nên con Chúa, vì “Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể gọi Thiên Chúa là Apba! Cha ơi!” (Rm 8,15).

- Khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, CTT ban cho chúng ta ơn can đảm và sự khôn ngoan, cùng với sức mạnh của Ngài, để chúng ta mạnh mạnh dạn  làm chứng cho Chúa. Nhờ CTT trợ giúp, đời sống đức tin của chúng ta sẽ trưởng thành và chu toàn bổn phận là con cái Chúa.

- Khi lãnh nhận Bí tích Hòa giải, CTT tha tội cho chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong ngày thứ nhất Phục sinh “Các con hãy lãnh nhận Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”. Như vậy, chính CTT đã ban ơn tha tội cho chúng ta qua các tông đồ và các linh mục khi chúng ta đi xưng tội

- Khi lãnh nhận Bí tích Hôn phối, CTT ban ơn cho gia đình mới sống yêu thương trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, để gia đình trở thành một cộng đồng tình yêu, chia vui, sẻ buồn với nhau.

- Khi lãnh nhận Bí tích Xức dầu, CTT nâng đỡ bệnh nhân vượt qua đau đớn thể xác, bớt buồn phiền, lo âu.

- Khi lãnh nhận Bí tích Truyền chức Thánh, CTT giúp cho người sống đời thánh hiến trọn vẹn phục vụ cho Chúa và loan báo Tin Mừng.

Nhờ ơn CTT Đức Giesu đã nhập thế qua cung lòng của Đức Maria, Khi Chúa Giesu chịu phép rửa Chúa Giesu tràn đầy Thánh Thần ra đi rao giảng đúng ý Thiên Chúa.

CTT còn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, ban  nhiều ơn lành, tha tội, soi sáng dẫn đường cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Do đó, mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nhắc nhở mọi người luôn cầu xin với CTT trong cuộc sống của mình.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, cha chủ tế chúc mừng bổn mạng giáo khu 6.

Gx. Nhân Hòa: Mừng bổn mạng giáo khu 6