Học hỏi Phúc âm Chúa nhật VI Phục Sinh - Năm C

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật VI Phục Sinh - Năm C

(Ga 14,23-29)

Lời Chúa:

23Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

Học hỏi:

1. Đức Giêsu nói những lời trong bài Phúc âm này trong bối cảnh nào?

2. Đọc Ga 14,21 và 14,23. Hai câu này có những điểm giống nhau nào? Và có những khác biệt nào?

3. Khi nào thì những lời hứa của Đức Giêsu trong Ga 14,21.23 được thực hiện?

4. Đức Giêsu nhắn nhủ giữ các điều răn (câu 21) hay giữ lời (câu 23). Điều răn nào hay lời gì vậy?

5. Đọc Ga 14,21.23. Khi ta giữ điều răn của Thầy Giêsu, điều gì sẽ đến với chúng ta?

6. So sánh Ga 14,2-3 với Ga 14,23. Tìm một điểm khác biệt.

7. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa ngự ở đâu? Đọc 1 Vua 8,27. Đọc thêm Ga 2,19-21. Bây giờ Thiên Chúa Ba Ngôi ngự ở đâu?

8. Đọc Ga 14,26. Thánh Thần là ai? Thánh Thần làm gì cho người tín hữu? Thánh Thần có dạy điều gì mới lạ so với lời dạy của Chúa Giêsu không?

9. Có những điều gì Đức Giêsu nói ở Ga 14,26-29 nay đã được ứng nghiệm ở Ga 20,11-29?

10. Chúa Cha cao trọng hơn Thầy: phải hiểu câu này như thế nào cho đúng?