Học hỏi Phúc âm Chúa nhật III Phục Sinh - Năm C

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật III Phục Sinh - Năm C

(Ga 21,1-19)

Lời Chúa:

1Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. 2Ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3Ông Simôn Phêrô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. 5Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không”. 6Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10Đức Giêsu bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” 11Ông Simôn Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

15Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”. 16Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. 17Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. 19Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.

Học hỏi

1. Trong Phúc âm Gioan, từ chương 1 đến chương 20, có chỗ nào nói rằng các môn đệ làm nghề đánh cá không? Đọc Ga 21,1-3. Hãy cho thấy nhóm bảy người này đã có một tình bạn thân thiết.

2. Đọc Ga 21,5. Qua câu hỏi, Đức Giêsu có biết họ đã chẳng bắt được cá không?

3. Đọc Lc 5,4-6 và Ga 21,6. Nhờ đâu họ được mẻ cá lớn?

4. Các môn đệ không sao kéo nổi (Ga 21,6). Kéo là việc của ai? Đọc Ga 6,44; 12,32. Tự sức các môn đệ có kéo được không? Đọc Ga 15,4-5.

5. Ai là người nhận ra Đấng phục sinh đầu tiên? Đọc Ga 20,6-8. Khi nhận ra, anh ấy làm gì?

    Khi Phêrô nhận ra, anh ấy làm gì? Các môn đệ khác làm gì? Tại sao có sự khác biệt như vậy?

6. Đọc Ga 21,9-10. Khi dọn bữa sáng cho các môn đệ, Đức Giêsu Phục sinh đã đem lại cho họ những điều gì? Tại sao Ngài lại cần cá các ông mới bắt được?

7. Đọc Ga 21,14. Hai lần hiện ra trước của Đức Giêsu là những lần nào?

8. Thánh Phêrô có được Chúa Giêsu tha thứ tội chối Thầy chưa? Đọc Ga 21,15-17. Đâu là điều kiện để trở nên người mục tử lãnh đạo trong Giáo hội?

9. Đức Giêsu mời Phêrô “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19). Theo Thầy có dễ không? Đọc Ga 12,26; 13,37.

10. Bạn học được gì từ cách cư xử của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ?