Bài giảng Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bạn Đức trinh nữ Maria

THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA
(60 năm hồng ân Gx. Thánh Giuse – Gò Vấp)

2 Sm 7,4-5a.12-14a
Rm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a

1. Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta tụ họp nhau tại đây, rất đông đảo để cùng nhau cử hành lễ Thánh Giuse, bổn mạng của giáo xứ, và kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, chúng ta hãy hân hoan chia vui với cha xứ và giáo xứ. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta hãy cầu nguyện cho cha xứ và giáo xứ thật nhiều trong Thánh lễ hôm nay. Hãy để cho Lời Chúa soi sáng, chiếu tỏa trên tâm hồn mỗi người chúng ta, để chúng ta được thông phần sốt sắng hơn.

2. Bài Phúc Âm thánh Mátthêu giới thiệu thánh Giuse như là Bạn trăm năm của Mẹ Maria và cha nuôi của Chúa Giêsu (x. Mt 1,16). Trước khi về chung sống với thánh Giuse, Đức Trinh Nữ Maria đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần (x. Mt 1,18). Thánh Giuse, Bạn của Mẹ Maria, không muốn tố cáo Mẹ, nên định lìa bỏ Mẹ cách kín đáo (x. Mt 1,19). Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần hiện đến cùng Giuse trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là do Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội.” (x. Mt 1,20-21)

3. Chúa Giêsu là Con của “Lời Hứa”, Lời Thiên Chúa hứa ban cho tổ phụ Abraham một Dòng Dõi Thừa Kế, vì Abraham là người công chính nhờ đức tin (x. Rm 4,13). Do đức tin, được coi như là theo ân sủng, Lời Hứa cho dòng dõi được vững bền (x. Rm 4,16). Mặc dầu tuyệt vọng, Abraham vẫn tin rằng mình sẽ trở thành “Người Cha của nhiều dân tộc”, như có Lời phán với Ông: “Dòng Dõi Người sẽ như sao trên trời và cát bãi biển.” (x. Rm 4,18). Chúng ta tuyệt đối tin vào Chúa Giêsu, là Dòng Dõi của Tổ Phụ Abraham, Đấng Công Chính, là Con của Lời Hứa.

4. Bài đọc sách Samuel cũng hướng chúng ta về với Chúa Giêsu, Người Con của Lời Hứa. Thiên Chúa phán cùng tiên tri Nathan rằng: “Hãy đi nói với Đavít tôi tớ của Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho Triều Đại Người được vững bền.” (x. 2 Sm 7,4-5a.12). Chính Người sẽ xây cất một Ngôi Nhà để kính Danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại Người được vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta, Ngôi Báu của Người sẽ vững bền mãi mãi”. (x. 2 Sm 7,13)

5. Năm nay là Năm Thánh của Lòng Thương Xót, chúng ta được mời gọi mừng Lễ Bổn mạng giáo xứ là Thánh Giuse và kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, trong bối cảnh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho mọi người, nhất là những con người yếu đuối tội lỗi như chúng ta. Hãy cầu xin Thiên Chúa thương xót tha thứ mọi tội lỗi của loài người, mọi tội lỗi của chúng ta; chúng ta cũng hãy thể hiện Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong cuộc đời bằng cách dễ dàng tha thứ cho anh chị em mình. Thiên Chúa sẽ hết sức vui lòng khi nhận thấy chúng ta là những con người biết quảng đại tha thứ cho những người sống chung quanh mình và Ngài sẽ chúc phúc cho chúng ta bằng “Phúc lành của Thần Khí” trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Nhà thờ Thánh Giuse (Gò Vấp), thứ Bảy ngày 19.03.2016

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn