Phong chức Phó tế

WGPSG -- Kính gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và quý độc giả, bản thông báo của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về việc phong chức Phó tế vào lúc 08 giờ 30 ngày 30.1.2016, tại Nhà Nguyện Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn (số 6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM). Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện thêm cho các Thầy trong sứ vụ mới. Sau đây là nội dung bản thông báo:

 
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐT (84.8) 3930 3828
Fax (84.8) 3930 0598
E.mail : tgmsaigon@gmail.com
 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015
 
Kính Cha,
 
Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, 
 
Đức Tổng Giám Mục Phaolô quyết định phong chức phó tế cho 14 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) tại Đại chủng viện Thánh Giuse, 6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 1 năm 2016.
 
Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để cầu nguyện và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng Giám Mục hoặc Ban Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.
 
Theo đề nghị của cha Giám Đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể :
  •  Lần 1 : 03.01.2016, Chúa nhật  Lễ Chúa Hiển Linh
  •  Lần 2 : 10.01.2016, Chúa nhật  Lễ Chúa chịu phép rửa
  •  Lần 3 : 17.01.2016, Chúa nhật  2 Thường niên
 
Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.
 
Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký với con dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN
 
DANH SÁCH CHỦNG SINH 
Lãnh tác vụ phó tế ngày 30.1.2016

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HẠT
1 Giuse Kiều Hoàng An Nghĩa Hoà Chí Hoà
2 Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Bình  Vình Hoà Phú Thọ
3 Martinô Đỗ Đức Chính Tân Hoà Phú Nhuận
4 Giuse Đỗ Quốc Huy Châu Bình Thủ Đức
5 Martinô Vũ Anh Khoa Thái Bình Xóm Mới
6 Giuse Nguyễn Duy Khương Phú Hữu Thủ Thiêm
7 Giuse Trần Bình Long Thanh Đa Gia Định
8 Phanxicô Xaviê Chu Gia Nghĩa Thiên Ân Tân Sơn Nhì
9 Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên Tân Thái Sơn Tân Sơn Nhì
10 Gioan Baotixita Phạm Ngọc Sơn Vĩnh Hiệp Gò Vấp
11 Anrê Nguyễn Công Thái Tân Qui Hóc Môn
12 Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh Tử Đình Xóm Mới
13 Vinh Sơn Trương Đức Vinh Vĩnh Hoà Phú Thọ
14 Vinh Sơn Mai Xuân Vinh Bùi Phát Tân Định