Bài giảng Thánh lễ 60 năm Giáo xứ Thạch Đà

BÀI GIẢNG
LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

1. Hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành lễ kỷ niệm 60 năm giáo xứ Thạch Đà thân thương của chúng ta, hãy hân hoan chúc mừng và cầu nguyện cho cha xứ và giáo xứ.

Hãy để cho ánh sáng Lời Chúa trong các bài đọc Thánh Kinh soi chiếu vào tâm hồn của mỗi một người, giúp chúng ta thấu hiểu ý muốn và tình thương của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cử hành Thánh lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Quan Thầy của giáo xứ.

2. Trong bài đọc trích sách Dân Số (Ds 6,22-27), Chúa dạy chúng ta, các tư tế của Chúa: “Nguyện Đức Chúa chúc lànhgìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em!” (cc. 24-26) Trong ngày lễ kỷ niệm 60 năm, chúng ta hãy chúc phúc cho nhau, chúc bình an cho nhau.

3. Trong thư gởi tín hữu Galata, Thánh Phaolô dạy chúng ta là Ngôi Hai Thiên Chúa cũng là Con Thiên Chúa, đã nhập thể làm người, sinh ra từ một người phụ nữ, để cứu chuộc chúng ta và để cho chúng ta được ơn nghĩa tử (x. Gl 4,4-5). Chúa Cha ban cho chúng ta Thần Khí của Người, để chứng thực chúng ta là con cái và chúng ta mạnh dạn kêu lên: “Abba, Cha ơi!” (x. Gl 4,6) Chúng ta không còn phải là nô lệ nữa, mà là con, và đã là con thì cũng là người thừa kế gia nghiệp của Thiên Chúa (x. Gl 4,7).

4. Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 2,16-21) tường thuật việc các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem (x. Lc 2,16). Họ gặp Bà Maria, Ông Giuse, cùng với Hài Nhi nằm nơi máng cỏ trong một hang bò lừa (x. Lc 2,16), vì không có chỗ cho các ngài trong các phòng trọ. Những người chăn chiên ấy kể lại những lời họ đã nghenhững gì họ đã thấy: họ thấy các thiên thần hiện ra sáng láng và ca hát rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.” (Lc 2,14)

5. Mừng kỷ niệm 60 năm của giáo xứ chúng ta, ta cũng nên nhắc lại ý nghĩa của từ ngữ Nhà Thờ. Từ ngữ Nhà Thờ (ecclesia) có nghĩa là Giáo Hội (Ecclesia), nhà thờ là nơi dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, dành cho việc cầu nguyện, gặp gỡ Chúa (x. GL 1214; GLHTCG 2696). Nhà thờ là nơi chúng ta quy tụ lại để cùng nhau cử hành Thánh Lễ để tôn vinh Thiên Chúalãnh nhận Ơn Cứu Rỗi mà Người ban cho (x. SC số 10). Là nơi mà chúng ta tưởng niệm mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô, đón Chúa Kitô Phục Sinh đến với chúng ta, đưa Ngài vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhà Thờ là nơi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật (x. Ga 4,23-24), tôn thờ Thiên Chúa không dựa vào xác thịt, mà dựa vào Thần Khí; trong Chúa Kitô, Đấng là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (x. Ga 14,6). Chúng ta phải đưa Đạo vào Đời, để tâm tình thờ phượng bên trong của chúng ta trở thành thực tại trong cuộc sống.

6. Mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ, chúng ta cũng nên cùng nhau nhìn lại đời sống và các sinh hoạt trong giáo xứ trong thời gian vừa qua. Trong thời gian qua, giáo xứ của chúng ta có là một cộng đoàn Đức Tin biết chăm chỉ lắng nghe Lời Chúađem ra thực hành, biết siêng năng học hỏi giáo lý, thúc đẩy con em học hỏi giáo lý, để được trưởng thành trong đức tin hay không? Giáo xứ chúng ta có là một cộng đoàn Đức Ái, biết giúp đỡ những người nghèo khổ, biết chăm sóc những người đau yếu bệnh tật? Giáo xứ chúng ta có là một cộng đoàn Đức Cậy, có lòng trông cậy vào Chúa, đặt hy vọng vào chỉ một mình Ngài?

Nhà thờ Thạch Đà, thứ Bảy ngày 02.01.2016

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn