Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê

WGPSG -- “Người ta chưa tin vì người ta chưa được nghe Tin Mừng, người ta chưa được nghe vì chưa có người được sai đi, chưa có người sai đi vì chưa có những người tha thiết với việc rao giảng Tin Mừng”.

Đó là lời chia sẻ của cha Giuse Trịnh Văn Thâm, phụ tá giáo xứ Nhân Hòa, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê - bổn mạng giáo khu 2, được tổ chức vào lúc 17g30, ngày 3-12-2015, tại nhà thờ Nhân Hòa. Đến tham dự có đông đảo cộng đoàn giáo dân và cộng đoàn giáo khu 2.

Trước Thánh lễ, cha Giuse và cộng đoàn đã sốt sắng cung nghinh tượng Thánh Phanxicô quanh nhà  thờ.

Đầu lễ, cha chia sẻ: Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê,  chúng ta nguyện xin cho chúng ta có tinh thần truyền giáo như Ngài, là hăng say làm việc tông đồ cho đến chết. Xin cho có nhiều người nhận biết Chúa.

Trong bài giảng, cha diễn giải: Thánh Phanxicô Xaviê đã tiếp nối con đường truyền giáo của Thánh Phaolô. Ơn gọi đầu tiên của Thánh Phanxicô Xaviê là qua câu nói nổi tiếng của Thánh Inhaxiô:  Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì”. Sau đó, Ngài từ bỏ thế gian trở thành tu sĩ dòng Tên. Ngài là một trong 8 anh em thành lập dòng Tên, đã tình nguyện ra đi truyền giáo vùng Châu Á, vào thế kỷ XVI. Với phương tiện thô sơ là thuyền buồm, Thánh Phanxicô Xaviê đã vượt biển đến truyền giáo ở Ấn độ, Indonesia, Nhật Bản. Vào cuối đời, Ngài mơ ước vào Trung Hoa để truyền giáo nhưng không thành. Chúng ta cám ơn Ngài vì nhờ Ngài mà chúng ta nhận biết Chúa. Giáo xứ chúng ta là giáo xứ truyền giáo, chúng ta hãy ý thức hơn về sự cần thiết và cấp bách của việc truyền giáo, vì thế chúng ta hãy tích cực hơn trong việc tham gia vào việc tuyền giáo chung của Tổng Giáo phận và của giáo xứ bằng đời sống chứng nhân của mỗi người nơi gia đình, xã hội và giáo xứ, như Thánh Phaolô nói: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Xin cho giáo khu 2 trở thành ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi, để có nhiều người về với Chúa.

Theo thường lệ, thứ Năm hằng tuần, sau Thánh lễ, giáo xứ Chầu Thánh Thể, nên cộng đoàn phụng vụ hôm nay cũng ở lại rất đông Chầu Thánh Thể, cầu nguyện cho việc truyền giáo của Hội Thánh Chúa.

Tỷ lệ người Công giáo ở Châu Á còn quá thấp, xin Chúa  cho nhiều người quảng đại, hy sinh, nhiệt tâm trong việc rao giảng Tin Mừng của Chúa.

Gx. Nhân Hòa: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê