Giáo xứ Tân Phú: Ca đoàn Thánh Tâm mừng bổn mạng

WGPSG -- “Quan nói đúng, tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi (Ga 18,37).

Lời Chúa trên đây đã được cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh nhấn mạnh trong Thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua, bổn mạng ca đoàn Thánh Tâm, vào chiều Chúa nhật 22.11.2015, tại giáo xứ Tân Phú.

Rước kiệu

Vào lúc 17g15, cuộc rước kiệu cung nghinh tượng Chúa Kitô Vua quanh hành lang nhà thờ. Đoàn rước kiệu gồm: Cha chủ tế và lễ sinh, GĐ Phạt tạ Thánh Tâm, Học Hội Kitô Giáo, Huynh đoàn Đaminh, Hội CBMCG, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót, quý soeur Dòng Vô Nhiễm và Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, quý chức tân cựu, đội hoa giáo họ Chư Thánh và cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ.

Thánh lễ được cử hành lúc 17g40 do cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh chủ sự.

Sau bài Tin Mừng, cha chia sẻ về ý nghĩa Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội mừng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ. Ngài tóm ý chính của các bài đọc: Trong Bài đọc I, sách Đn, cho thấy uy quyền của Chúa Giêsu và Nước của Ngài thì vĩnh cửu. Bài đọc II, sách Kh, nói lên Chúa Giêsu là Vua vương quốc vĩnh cửu, vua trên hết các vua. Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng khẳng định trước tòa phán xét của quan Philatô: “Quan nói đúng, tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi (Ga 18,37).

Ngài quảng diễn: “Khác với vua chúa trần gian, Chúa Giêsu là vua tối cao, nhân hiền, khiêm nhường. Ngài đến trần gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ; để hiến mạng sống, mang lại ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu cho con người. Là người Kitô hữu là thành phần của Giáo hội nên phải hiệp nhất, yêu mến và xây dựng Giáo hội thành một Giáo hội hiệp nhất yêu thương, có Đức Kitô là Vua cõi lòng chúng ta. Vì vậy, những oan trái gặp phải trong thế gian là cơ hội cho chúng ta làm chứng cho Chúa, cho niềm tin vào Thiên Chúa”.

Kết thúc bài giảng, cha nguyện xin Chúa là Vua cõi lòng kẻ tin, ban ơn cho mọi người cố gắng chu toàn bổn phận, khiêm nhường, phục vụ trong yêu thương để làm chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là Vua.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha xứ đã chúc mừng bổn mạng ca đoàn Thánh tâm bằng tràng pháo tay giòn giã của cả cộng đoàn.

Thánh lễ kế thúc lúc 18g45, thay lời cộng đoàn, ca đoàn Thánh tâm cất vang bài “Khúc ca tạ ơn” - Muôn đời con xin tạ ơn Chúa, vì đời con tất cả là hồng ân.

Gx. Tân Phú: Bổn mạng ca đoàn Thánh Tâm

Được biết, hôm nay ca đoàn Thánh Tâm mừng bổn mạng lần thứ 39. Ca đoàn vững bước trên con đường phục vụ suốt quãng đường dài từ năm 1976 cho đến nay, là nhờ sự quan tâm của quý cha, quý soeur, quý chức, quý ân nhân cùng tất cả cộng đoàn. Đặc biệt là các cựu thành viên, có những bạn trẻ dù đi làm ăn xa quê hương, nhưng tình liên đới, sự động viên tinh thần phục vụ cho giáo xứ bằng phụng vụ thánh nhạc đã giúp các thành viên trong ca đoàn sẵn sàng hy sinh, kiên trì, nhiệt thành để phục vụ cộng đoàn giáo xứ và Giáo hội.

Hiện nay ca đoàn được điều hành bởi ca Trưởng là Sr. Maria Nguyễn Thị Ngà và Sr. Maria Nguyễn Thị Hạnh (Dòng MTG Phát Diệm).

Xin mượn tinh thần của Linh mục Paul Văn Chi đã nói về vai trò của ca đoàn: “Mỗi người Công giáo và đặc biệt ca đoàn, ca trưởng, người đệm đàn, ca xướng viên, cantors... luôn ý thức được vai trò quan trọng của mình là những thừa tác viên Phụng vụ trong cộng đoàn dân Chúa. Từ đó, mỗi người đều có trách nhiệm học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu, và trau dồi những kiến thức cần thiết về Thánh nhạc, Thánh Ca, Phụng vụ, đồng thời, cố gắng luyện tập kiên trì và liên tục, để xứng đáng là một thừa tác viên Phụng vụ thay cho dân Chúa và hướng dẫn dân Chúa trong những lễ nghi Phụng vụ. Nhờ đó, cộng đoàn dân Chúa tham dự tích cực vào đời sống Phụng vụ, đồng thời, mang Chúa đến cho những anh chị em chưa biết Chúa trong sứ mệnh truyền giáo. Vai trò quan trọng và ý nghĩa biết bao cho chúng ta”.