TTMV: SH chuyên đề T11/2015: Cha Mẹ - người thầy đầu tiên của con cái

Giáo dục con cái là vai trò thuộc yếu tính của bậc làm cha mẹ. Giáo dục là sinh thành sự sống một con người, vốn được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, vì thế là sự cộng tác vào công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa là Cha. Cha mẹ là thầy cô đầu tiên, theo cả nghĩa thời gian lẫn bản thể, cho nên không bao giờ được khoán trắng cho bất kỳ "thầy cô" nào khác vốn là những người giúp đỡ cha mẹ hoàn thành sứ mệnh làm cha làm mẹ này.

Dựa theo những sự kiện Đại Hội Gia Đình Thế giới tại Philadelphia và Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XIV về Mục vụ Gia đình, Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn kính mời quý anh chị em sống ơn gọi hôn nhân gia đình, quý thầy cô và tất cả học viên đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề vào lúc 8g30, thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015 tại hội trường Trung tâm Mục vụ với chủ đề:

CHA MẸ: NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN CỦA CON CÁI

Do Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn và Ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận trình bày.