Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời

CẦU CHO CÁC GIÁM MỤC
VÀ LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI

Kn 3,1-9 ; Rm 6,3-9 ; Ga 17,24-26

Anh chị em thân mến, sự hiếu thảo của chúng ta đối với các mục tử đã ra đi, biểu lộ cách đặc biệt hơn trong tháng “các đẳng linh hồn”, dạy chúng ta phải cầu nguyện cho các ngài, đó là ý nghĩa của Thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời, mà giờ đây chúng ta cùng nhau cử hành.

1. Thư Rôma (Rm 6,3-9) nhắc chúng ta là tất cả chúng ta đã chịu Phép Rửa trong Đức Kitô, chịu chếtmai táng với Người, đang chờ đợi để được Phục Sinh vinh hiển với Người (cc. 3-5). Những anh em giám mục và linh mục đã ra đi, đang chờ đợi chúng ta cầu nguyện cho họ. Muốn cho lời cầu nguyện được hữu hiệu, chúng ta cần phải đóng đinh con người cũ vào khổ giá! (c.6)

2. Như lời lẽ trong sách Khôn Ngoan (Kn 3,1-9), anh em giám mục và linh mục ra đi trước chúng ta, đã được thử thách như thử vàng trong lửa, và được Thiên Chúa chấp nhận như của lễ toán thiêu (c.6). Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, nên hiểu biết chân lý trung thành với Chúa trong tình yêu (c.9).

3. Theo Tin Mừng Gioan (Ga 17,24-26), Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ vô cùng, nên Chúa muốn rằng Ngài ở đâu, thì họ cũng ở đó với Ngài. Ngài đã cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho Con, thì Con muốn muốn rằng Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con.”  (c.24)

4. Chúa trân trọng các môn đệ của Chúa, nên đã coi họ như ân sủng, như quà tặng mà Chúa Cha ban cho Ngài (c.24). Chúng ta tin tưởng vào sự trân trọng đó của Chúa Giêsu, nên chúng ta phó thác những người anh em của chúng ta cho Ngài, dù những người anh em đó còn rất nhiều giới hạn, nhiều tội lỗi khi còn ở đời này.

5. Anh em linh mục rất thân mến, khi nghĩ đến những người đã ra đi trước chúng ta, đặc biệt là các giám mục và linh mục, chúng ta phải biết rút tỉa những bài học cụ thể cho cuộc đời linh mục của mình. Bài học về Đức TinLòng Trông Cậy, bài học về Đức Áilòng “nhân từ thương xót”. Loại bài học thứ hai là bài học về sự nhiệt thành, hăng say phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội, phục vụ một cách đặc biệt những người nghèo khổ và chưa có cơ hội biết Chúa. Cuối cùng là bài học về “sự trung thành”, trung thành với Chúa, trung thành với Giáo Hội, trung thành với những con người hoạn nạn khổ đau.

6. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, làm gương sáng cho nhau và giúp đỡ nhau chu toàn nhiệm vụ: nhiệm vụ chủ chăn, chăm sóc đoàn chiên cho cẩn thận, chu đáo; nhiệm vụ ngôn sứ, giảng dạy hẳn hoi, luôn luôn có chuẩn bị bằng đời sống cầu nguyện; nhiệm vụ tư tế thừa tác, thực hiện một cách nghiêm túc, sốt sắng, với đức tin và tình yêu.

Nhà thờ Chí Hoà, thứ Tư ngày 4.11.2015

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn