Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXII Thường niên - Năm B

Học hỏi Phúc Âm

Chúa nhật XXXII Thường niên - Năm B

(Mc 12,38-44)

Lời Chúa

38 Một hôm, trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ chưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong bàn tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sảng của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy họ sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

41 Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dân cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. 43 Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”.

Học hỏi

1.  Mc 11,27-12,40 có gì đặc biệt? Hãy đặt một tựa đề cho đoạn văn này.

2.  Đọc Mc 12,28-34 và Mc 12,38-40. Bạn có thấy gì lạ không?

3.  Đọc Mc 12,38-40. Bạn nghĩ gì về lối sống của một số kinh sư? Điều gì nơi họ làm bạn khó chịu nhất ? Tại sao họ sẽ bị phạt nặng hơn?

4.  Bạn biết gì về bà góa trong xã hội nước Ítraen? Đọc Is 1,7;  Gr 7,6; 49,11.

5.  Lương công nhật thời Đức Giêsu là bao nhiêu? Đọc Mt 20,2. Một quan tiền (denarius) bằng 64 đồng xu (quadrans)? Vậy bà góa đã bỏ vào thùng số tiền có nhỏ không?

6.  Trong Phúc âm Máccô, Đức Giêsu có thường gọi các môn đệ lại để dạy dỗ không ? Đọc Mc 3,13; 6,7; 8,1; 10,42. Đức Giêsu có thường nói câu Thầy bảo thật anh em trước khi tuyên bố một điều quan trọng không? Đọc Mc 8,12; 9,1. 41; 10,15. 29; 11,23; 12,43; 13,30; 14,9; 18,25. 30.

7.  Đọc Mc 12,43-44. Tại sao Đức Giêsu lại cho rằng bà góa nghèo đã bỏ nhiều hơn mọi người khác?

8.  Bạn học được gì nơi cách đánh giá của Thiên Chúa? Bạn nghĩ gì về cách đánh giá của mình về người khác?

9.  Bạn học được gì nơi gương của bà góa này? Đọc 2 Cr 8,2-4; Mc 12,29-30. Bạn có sợ mình lây thói xấu của các kinh sư không?

10.  Đọc cả bài Phúc âm này, đâu là khác biệt lớn giữa khuôn mặt của một số kinh sư (cc. 38-40) và khuôn mặt của bà góa nghèo (cc. 41-44)?