Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015

WGPSG -- Trong 6 tháng đầu năm, Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS thuộc Toà Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đã chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS như sau: