Nội san Lửa Mến tháng 9 năm 2015

Nội dung: 

- Đại họa

- Suy niệm Lời Chúa                                           

- Bồi dưỡng Đức Tin

- Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ VIII

- Thành lập Học viện Công giáo                        

- Trang học tập                                                     

- Chuyên đề 4: Bác ái trong hành động             

- Canh tân hoạt động giáo xứ

- Hãy mỉm cười năm lần trong ngày

- Hành hương “Tam linh” xuyên Đông Dương

- Trang Thanh niên, Thiếu nhi, sức khỏe gia đình

- Tin tức, sinh hoạt Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

- Trang ân nhân, bác ái…

Files/Poster gửi kèm: