Giới thiệu Hiệp hội Bác Ái Vinh Sơn (AIC-VN)

HIỆP HỘI BÁC ÁI VINH SƠN
(AIC-VN)

I. NGUỒN GỐC: Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn (AIC-VN), đã được chính Thánh Vinh Sơn khởi xướng tại Giáo Xứ Châtillon nước Pháp năm 1617, để cứu giúp những người nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần trong Giáo Xứ.

Ngày 08/12/1617 Thánh Vinh Sơn chính thức thành lập Hiệp Hội Bác Ái và đặt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Đức Giáo Hoàng Piô IX đã ban phép lành cho Hiệp Hội qua Bức Tông Thư đề ngày 16/07/1850.

Hiệp Hội này đã được Giáo Hội công nhận và các thành viên hoạt động theo Bản Luật mà Thánh Vinh Sơn đã soạn thảo và được Đức Tổng Giám Mục Lyon phê chuẩn.

Hiệp Hội nhanh chóng phát triển trên nước Pháp và lan tràn qua các nước khác. Cho đến nay đã hiện diện trên 53 Quốc Gia ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á với tổng số trên 150.000 thành viên.

Tại Việt Nam: Năm 1996 Hiệp Hội Bác Ái Được Dì Tư Béatrice Nguyễn thị Mỹ và các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Tỉnh Dòng Việt Nam thành lập và có tên là  Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn. Hiện nay tên là Hiệp Hội Bác Ái Vinh Sơn (AIC-VN).

Hiện nay Hội có 65 Nhóm, rải rác trên toàn quốc với số thành viên 1.124 người.

Trụ sở đặt tại 42 Tú Xương -  P 7 -  Q 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh.

Các Bà Bác Ái Miền Thành Phố hiện nay gồm có 9 nhóm với 115 thành viên.

II. ĐẶC TÍNH:

Ngay từ đầu, khi Thánh Vinh Sơn mới thành lập Hội Đoàn này, Ngài đã vạch ra một đường hướng cụ thể cho Hội, và xác nhận đây là những phụ nữ giáo dân làm việc từ thiện giữa đời, chính vì thế mà trải qua các thời đại, Hiệp Hội vẫn duy trì những tính chất riêng và coi đây như một đặc thù.

  • Được Giáo Hội nhìn nhận: Thuộc về Giáo Hội. Các thành viên qua việc phục vụ, làm chứng cho đức tin và lòng yêu mến đối với Giáo Hội.

  • Công việc của Phụ Nữ: Thánh Vinh Sơn muốn trao công việc này cho Phụ Nữ.

  • Hiệp Hội có tổ chức: Để hoạt động cho có hiệu quả và bền vững, Hiệp Hội tổ chức theo từng cấp, cấp Địa Phương, cấp Quốc Gia và cấp Quốc Tế.

  • Là một hoạt động xã hội: Quan tâm đến mọi hoàn cảnh trong xã hội, mọi người, mọi lứa tuổi, hợp tác với các cơ quan chức năng và các Hiệp Hội khác.

  • Nâng cao nhân phẩm: Đáp ứng mối quan tâm của Giáo Hội về vấn đề phát triển toàn diện  con người. Khám phá nội lực cá nhân, khôi phục lại niềm tin.

  • Hoạt động theo nhóm: Hoạt động theo cơ cấu cộng đoàn, phát huy tài năng, tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ và chia sẻ trách nhiệm theo tinh thần đoàn kết.

III. MỤC ĐÍCH: Tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là cội nguồn và mẫu gương Bác Ái, cùng hợp tác để phục vụ người bất hạnh về tinh thần và thể xác.

IV. TINH THẦN: Thực hành ba nhân đức Khiêm Nhường, Đơn Sơ và Bác Ái khi phục vụ người nghèo như Thánh Vinh Sơn đã dạy.

Đường Hướng Chung và Các Sinh Hoạt Nhóm

Nhiệm vụ của các thành viên Bác Ái:

1 - Thăm viếng người nghèo, hổ trợ vật chất và mọi hình thức giúp đỡ khác trong hoàn cảnh khác nhau…

2 - Quan tâm đến đời sống đạo của họ, việc dạy Gíáo Lý, lãnh nhận các Bí Tích và  tình đoàn kết giữa xóm làng.

Phục vụ giáo xứ: Quan tâm phục vụ người nghèo trong Giáo xứ. Hợp tác với các cộng đoàn trong Giáo Xứ để thể hiện việc làm hữu ích.

Sinh hoạt nhóm: Các thành viên họp hàng tháng. Chia sẻ Tin Mừng, học hỏi về Thánh Vinh Sơn. Phát huy vai trò Phụ Nữ cũng  như giúp nâng cao hiểu biết cho người phụ nữ.

Sinh hoạt khác: Mở các khóa tập huấn, giúp các thành viên các nhóm được thăng tiến, tự tin, làm quen với chương trình học hỏi Tin Mừng, Linh đạo của Thánh Vinh Sơn, hầu có tinh thần phục vụ người nghèo tốt hơn.

Điều kiện gia nhập hội:

- Là Ngưởi nữ trưởng thành.
- Có lòng yêu thương người nghèo.

CHA LINH HƯỚNG: Phêrô Trần Quốc Hưng Long (Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn).

NỮ TU CỐ VẤN TÂM LINH: Dì Tư Béatrice Nguyễn Thị Mỹ. (Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn)

NỮ TU CỐ VẤN QUỐC GIA: Dì Marthe Cao Thị Đễ. (Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn).

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 10 năm 2011

Nữ tu Cố Vấn Quốc Gia

NT. Marthe Cao Thị Đễ

Chủ tịch HHBAVS (AIC-VN)

Maria Phạm Thị Bích