Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh - năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 3 Phục Sinh - B

Lc 24,35-48

Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Ðức Giêsu hiện ra với các Tông Ðồ

(36) Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (37) Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. (38) Nhưng Người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? (39) Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (40) Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. (41) Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" (42) Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. (43) Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Ðồ

(44) Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". (45) Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, (47) và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân của những điều này.

1.  Đọc Luca 24,13-35. Hãy cho biết nhờ đâu mà hai môn đệ Emmau nhận ra Thầy Giêsu đã được phục sinh.

2.  Đọc Lc 24,36. Hãy cho biết hai từ "các ông" ở câu trên, có đồng nghĩa với nhau không ? Đọc Lc 24,33-34.

3.  Ở Lc 24,31 Đức Giêsu bất ngờ biến mất trước hai môn đệ Emmau. Ở Lc 24,36 Ngài lại bất ngờ hiện ra với nhóm tông đồ và môn đệ, khiến họ tưởng là ma. Đức Giêsu đã làm những gì để giúp các môn đệ không nghĩ mình là ma? Đọc Lc 24,38-43.

4.  Đức Giêsu phục sinh có một thân xác không? Thân xác này có giống y hệt như thân xác bị đóng đinh không? Hay đây là một thân xác hoàn toàn khác? Đọc 1 Côrintô 15,42-44; Lc 24,39a.

5.  Đọc Lc 24,44-46. Ngoài việc cho xem tay chân và ăn trước mặt các môn đệ, Đức Giêsu phục sinh còn làm điều gì khác để giúp họ tin vào sự phục sinh của Ngài?

6.  Đọc Lc 24,25-27 và Lc 24,44-46. Hai đoạn văn này có gì giống nhau không?

7.  Đọc kỹ Lc 24,25-27 và Lc 24,44-46 và cho biết biến cố nào đã khiến hai môn đệ Emmau và các tông đồ bị sốc và thất vọng?

8.  Đọc Lc 24,47-48. Hãy cho biết những việc Đức Giêsu phục sinh muốn các môn đệ làm.

9.  "Chính anh em là chứng nhân. Theo bạn, ở Việt Nam, chúng ta cần làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc gì?