Lêgio hạt Bình An: Đại hội Dâng mình Acies 2015

WGPSG -- Lúc 09 giờ thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, các hội viên hoạt động và tán trợ Legio Mariae giáo hạt Bình An đã tổ chức Đại hội với phần nghi thức dâng mình và Thánh lễ tạ ơn theo truyền thống hàng năm dịp lễ Truyền Tin.

Trước Thánh lễ, các hội viên đã tập trung trong nhà thờ để tĩnh tâm cầu nguyện, chuẩn bị nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ có sự hiện diện của cha Linh giám Curia Bình An, chính xứ giáo xứ kiêm hạt trưởng Bình An Giuse Trinh Văn Viễn và cha chính xứ Bình Đông Giuse Nguyễn Quốc Thắng.

Trong huấn từ trước nghi thức dâng mình, cha Linh giám Curia Bình An đã nhắc nhở ý nghĩa việc dâng mình cho Đức Mẹ. Qua sự che chở, thêm sức của Đức Mẹ, mỗi hội viên luôn biết thánh hoá làm tăng trưởng đời sống đức tin của mình trong môi trường sống hôm nay, góp phần loan báo Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Sau huấn từ của cha Linh giám, các hội viên Lêgio lần lượt lên lập lại lời hứa dâng mình, trung thành với Đức Maria: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

Lúc 10 giờ, Thánh lễ đồng tế tạ ơn được cử hành. Cha Linh giám Curia, hạt trưởng Bình An Giuse Trịnh Văn Viễn, đã chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng, chính xứ Bình Đông, cha PX Nguyễn Văn Thanh, chính xứ Bình Hưng, cha GB Nguyễn Văn Hiếu, chính xứ Bình Thái, và cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu, phụ tá giáo xứ Bình An. Hiệp ý trong Thánh lễ có đại diện Senatus Việt Nam và toàn thể hội viên hoạt động, hội viên tán trợ Lêgio Bình An.

Trong bài giảng lễ, dựa vào Tin Mừng Đức Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) với điểm nhấn “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1, 31), cha chính xứ Bình Đông Giuse Nguyễn Quốc Thắng nhắc đến mầu nhiệm ơn Cứu Chuộc mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Đức Trinh Nữ Maria. Ngôi Lời Nhập Thể khi sứ thần Gabrien loan báo được Đức Mẹ đón nhận với một tấm lòng hết sức khiêm cung. Đức Mẹ xin vâng bởi hiểu được vị thế của mình chỉ là nữ tỳ của Chúa. Đức Mẹ xin vâng bởi lợi ích của chính mình vì được ơn cứu độ khi Chúa ngự trong lòng, Người gìn giữ Đức Mẹ khỏi tội. Và, Đức Mẹ xin vâng vì lợi ích của toàn thể nhân loại đang rất cần Đấng Cứu Độ. Từ sự chia sẻ trên, cha giảng lễ Giuse mời gọi cộng đoàn hãy mang tâm tình của Đức Kitô làm hành trang trong cuộc sống thường ngày của mình bằng cách luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Người Kitô hữu đích thực là người biết đón nhận Chúa vào cuộc đời của mình. Có ơn Chúa, mỗi người chúng ta sẽ luôn biến đổi để trở nên tốt lành, thánh thiện và đem Đấng Cứu Độ đến cho mọi người.

Cuối Lễ, anh trưởng Curia Bình An Vincente Khưu Thanh Tòng, đại diện toàn thể hội viên Lêgio ngỏ lời cám ơn, tri ân đến cha Linh giám chủ tế và quý cha đồng tế, đến vị đại diện Senatus VN, quý tu sĩ và quý chức Hội đồng Mục vụ, ông diễn cảm: “Chúng con cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho quý cha, quý vị và tất cả anh chị em trong gia đình Lêgio luôn bằng an, mạnh khoẻ, khôn ngoan, thánh đức. Chúc các Praesidia mang thánh hiệu Đức Mẹ Truyền Tin công tác tông đồ ngày càng nhiệt thành hơn trong Năm Phúc Âm hoá đời sống giáo xứ. Quyết tâm xây dựng cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, đem Tin Mừng đến cho mọi người”.

Sau lời cám ơn của anh trưởng Lêgio Bình An, cha Linh giám Curia, hạt trưởng Bình An Giuse Trịnh Văn Viễn đọc quyết định tách Curia Bình An thành 2 nhóm: Curia Bình An 1 và Curia Bình An 2. Curia Bình An 1 gồm các giáo xứ: Bình An, Bình Hưng, Bình Thái, Bình An Thượng, Bình Thuận, Bình Sơn. Cha chính xứ hạt trưởng Bình An Giuse Trịnh Văn Viễn làm linh giám Curia Bình An 1. Curia Bình An 2 gồm các giáo xứ: Bình Đông, Bình Minh, Chánh Hưng, Hưng Phú, Mông Triệu, Bình Xuyên, Nam Hải. Cha chính xứ Bình Đông Giuse Nguyễn Quốc Thắng làm linh giám Curia Bình An 2.

Trong tâm tình của vị linh giám Curia Bình An 2, cha Giuse cám ơn cha Linh giám Curia hạt Bình An, quý cha đồng tế, gia đình Lêgio, cách riêng Praesidia các giáo xứ. Cha nêu việc tách Curia Bình An thành 2 nhóm là phù hợp với yêu cầu sinh hoạt, ích lợi chung của Praesidia các giáo xứ. Cha Linh giám Curia Bình An 2 cũng mời gọi quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria, gia đình Lêgio luôn phát triển về lượng và tăng trưởng đời sống đức tin nơi mỗi hội viên. Và mặc dù tách làm 2, nhưng cha luôn mong muốn có những dịp để gia đình Lêgio Bình An sinh hoạt chung, tạo bầu khí liên kết mật thiết với nhau và trong Chúa.