Nghi thức tẩn liệm Cố Lm Nicôla Đinh Quang Điện

WGPSG -- Cha cố Nicôla Đinh Quang Điện, linh mục Sài Gòn, gốc Phát Diệm đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g45 ngày 11/03/2015 tại nhà Vãng Lai Phát Diệm, Phú Nhuận, hưởng thọ 97 tuổi với 55 năm linh mục.

Vào lúc 15g00 ngày 23/03/2015, nghi thức nhập quan Cha Nicôla cố Đinh Quang Điện được cử hành do Lm. Giuse Lê Vinh Hiển - nghĩa tôn, đại diện linh tông chủ sự. Đến tham dự nghi thức nhập quan còn có quý cha trong linh tông, huyết tộc, quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá: Cái Mơn, Lạng Sơn, Kim Thượng; các giáo xứ: Đồng Tiến, Tống Viết Bường; Hướng Đạo Sinh VN cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Phát Diệm, Phú Nhuận.

Tiếp theo nghi thức nhập quan là Thánh lễ đồng tế do Cha Giuse Lê Vinh Hiển chủ tế. Đồng tế với Cha Giuse có Cha Giuse Phạm Bá Lãm, đại diện linh mục, tu sĩ gốc Phát Diệm; Cha Gioan Nguyễn Xuân Thu, đại diện huyết tộc cùng một số cha trong linh tông.

Chia sẻ Lời Chúa trong Tin Mừng Ga 14,2: “Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em”, Cha Giuse muốn nhấn mạnh Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đi dọn chỗ cho từng người, cho mỗi người chúng ta, kẻ trước người sau sẽ được Chúa gọi về “trong nhà Cha của Thầy” mà “Thầy đã dọn chỗ cho anh em”. Cha mời gọi cộng đoàn và tang quyến hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu vì chính Chúa đã nói: “Các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Cha Giuse mời cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Cha cố Nicôla.

Sau Thánh lễ, quý cha đồng tế cùng niệm hương trước linh cữu Cha cố Nicôla, sau đó là các Hướng đạo sinh và cộng đoàn dâng hương, cầu nguyện.