Khoá huấn luyện Nhân - Trí - Dũng tại giáo xứ An Nhơn

Khóa Huấn luyện đã được tổ chức thành công tại Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn vào đầu tháng 9/2014. Do số lượng học viên có hạn nên nhiều gia đình muốn con em tham dự nhưng chưa được đáp ứng. Nay Chương trình đồng tổ chức lần 2 cùng giáo xứ An Nhơn, nhằm mục đích phục vụ các gia đình trong khu vực cũng như nhiều gia đình có ước nguyện cho con em tham dự khóa huấn luyện.​