Gx. Thạch Đà: Bổn mạng Ban Thừa Tác viên Thánh Thể

WGPSG -- Chiều thứ Hai, ngày 29/9/2014, Ban Thừa Tác viên (TTV) giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng kính lễ Tổng Lãnh Thiên Thần (TLTT) Michael, bổn mạng, cha chính xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức đã dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người.

Trong bài giảng, cha giải thích thêm về 3 TLTT Michael, Gabriel và Raphael: Michael có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”, Gabriel có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa” và Raphael có nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa”. Cha cho biết các TLTT được đề cập tới trong Sách Tobia, Sách Khải Huyền và trong Tin Mừng Luca. Michael đã đánh bại con Mãng Xà (x. Kh 12, 7-9), Gabriel Truyền Tin cho Đức Mẹ (x. Lc 1, 26-38) còn Raphael chữa lành cho ông Tôbia và giúp Tôbia lấy vợ (x. Tb 12, 15). Cha mời gọi mọi gia đình trong giáo xứ phải cậy trông vào Chúa vì “Không ai bằng Thiên Chúa”. Đừng có lo lắng, bối rối hay sợ hãi nhưng vững tin vào Thiên Chúa và Người sẽ giúp các gia đình vượt qua mọi bất mãn, xung khắc, mọi tệ nạn xã hội. Cha nhắn nhủ quý TTV phải tin vào sự che chở của TLTT Michael và biết ơn Người vì Người hằng bảo vệ Mình Thánh Chúa thay cho chúng ta. Ban TTV được tuyển chọn từ 12.000 giáo dân và được ĐHY chuẩn nhận, đó là một vinh dự nên quý TTV phải sống thánh thiện đạo đức trong tâm hồn cũng như thân xác, giáo dân sẽ chê cười nếu TTV lơ là bổn phận v.v…

Ông Giuse Lê Đình Thuấn - Trưởng ban TTV giáo xứ Thạch Đà - đã chân thành cảm ơn cha chính xứ, quý cha phụ tá đã tin tưởng, dìu dắt và nâng đỡ Ban TTV; cảm ơn quý cộng đoàn đã yêu thương và tạo mọi điều kiện để Ban TTV có thể chu toàn nhiệm vụ.

Trong phần đáp từ, cha chính xứ cho biết giáo xứ có nhiều bệnh nhân cần Rước Mình Thánh Chúa tại nhà và giáo xứ có nhiều Thánh lễ - ngày thường: 3, Chúa nhật: 6, thứ Hai - thứ Bảy: 4 chưa kể các lễ ngoại lịch - nên con số 32 TTV và 2 xơ vẫn chưa đáp ứng đủ, TTV phải nhiệt tình gánh vác cho nhau. Nhân dịp Ban TTV giáo xứ mừng lễ bổn mạng đầu tiên, thay mặt giáo dân trong giáo xứ, cha cảm ơn sự hăng hái nhiệt thành của Ban TTV, nhất là các cụ tuổi cao sức yếu mà vẫn hết lòng với nhiệm vụ.

Nguyện xin các TLTT che chở phù trì cho quý TTV và mọi người trong giáo xứ.