Bài giảng Lễ ban Bí tích Thêm sức cho các thiếu nhi Cộng đoàn Đại Hàn

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC
CHO CÁC THIẾU NHI CỘNG ĐOÀN ĐẠI HÀN

(Kn 3,1-9; Rm 8,31-39; Lc 9,23-29)

1. Anh chị em quý mến, các con quý mến, hôm nay là lần đầu tiên cha cử hành Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức cho các thiếu nhi Cộng đoàn Đại Hàn, cha thấy rất vinh dự và rất thích.

Các bài đọc Thánh Kinh mà cộng đoàn đã chọn, hoàn toàn nói về các Thánh Tử Đạo. Chắc anh chị em muốn nhắc tới các Thánh Tử Đạo Anrê Kim, Phaolô Chung và các bạn Tử Đạo, mà Giáo hội hoàn vũ mừng vào ngày hôm qua, 20 tháng 09. Điều đó rất tốt và biểu lộ lòng yêu mến Giáo hội của các thiếu nhi và những người lớn hiện diện hôm nay.

2. Các con yêu mến các Thánh Tử Đạo của các con và muốn noi gương các ngài, sẵn sàng làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần gian để mặc khải Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô đã nói rõ điều đó: “Đến như Con Một, Thiên chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp, vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta!” (Rm 8,32).

3. Các con tin như lời Thánh Phaolô dạy: tôi tin Chúa đã yêu tôi và đã chết, chết vì tôi. Và các con sẵn sàng đáp lại Tình Yêu ấy bằng những cố gắng thực tế trong cuộc sống. Hôm nay các con sẽ nhận lãnh bí tích Thêm Sức, nhận lãnh Chúa Thánh Thần là “Sức Mạnh từ trên” mà Thiên Chúa ban cho các con nhờ lời chuyển cầu của Chúa Giêsu, Đấng đã chết, đã sống lại và ngự bên hữu Chúa Cha (x. Rm 8,34).

4. Nhờ Sức Mạnh Thần linh được ban cho các con trong bí tích Thêm sức, các con có thể sống tốt, để làm chứng cho Chúa. Các con được sai đi để làm chứng, giống như Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảnglàm chứng cho Tình Yêu của Chúa Cha. Chúng ta chỉ có thể làm chứng cùng với Chúa Thánh Thần như các Thánh Tông đồ xưa, theo lời sách Công vụ các tông đồ ghi lại: “Thánh Thần và chúng tôi làm chứng” (x. Cv 5,32).

5. Cuộc đời các con sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta (x. Rm 8, 37)… Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô (ib. 38). Các con là những môn đệ của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu nói với các con như đã nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Lc 9, 23). Các con cũng giống như các Thánh Tử Đạo Anrê Kim, Phaolô Chung và các bạn, đã không xấu hổ vì Danh Chúa.

6. Hôm nay các con sẽ nhận lãnh Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt và trọn vẹn. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các con thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu và Cha của Ngài, vì Chúa Thánh Thần là ngọn lửa yêu mến trong lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng con thêm lòng can đảm giống như các Thánh Tử Đạo xưa, vì Chúa Thánh Thần là Sức Mạnh yêu thương của Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần sẽ là Niềm Vui cho các con, vì Ngài là Niềm Vui trong lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Các con sẽ là những Kitô hữu lúc nào cũng vui tươi, và các con làm chứng cho Chúa bằng nụ cười luôn nở trên môi.

7. Cuộc đời các con sẽ không thể tránh mọi khó khăn, và đau khổ, nhưng các con sẽ không bao giờ thất vọng vì Tình Yêu mà Chúa đổ vào tâm hồn các con nhờ bởi Thánh Thần mà Người ban cho các con (x. Rm 5,5). Cuộc đời các con sẽ có nhiều hoa trái của Chúa Thánh Thần: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (x. Gl 5,22-23).

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và cho tất cả các con.

Nhà thờ Chợ Đũi, Chúa Nhật ngày 21.09.2014

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn