Bài giảng Lễ Suy tôn Thánh giá, Thánh lễ đầu niên học cho Dự tu

SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ
(Ds 21,4-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17)

Anh em dự tu rất thân mến,

1. Cha phụ trách Dự Tu đã chọn ngày lễ Suy tôn Thánh giá, để mời tôi cử hành thánh lễ đầu niên học cho anh em. Sự lựa chọn rất đúng đắn và có ý nghĩa cho cuộc đời của tất cả anh em. Vì trước hết nó nhấn mạnh ý ngay lành của mỗi người chúng ta khi quyết định bước theo Chúa, như lời Chúa mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy” (Mt 16,24). Chỗ khác Chúa lại nói: Thầy đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Mc 10,45). Như vậy rõ ràng bước theo Chúa Giêsu, không phải là để được hưởng một cuộc đời sung sướng theo kiểu thế gian. Nhưng theo Chúa Giêsu là để cùng với Chúa, phục vụ Ơn Cứu độ làm vinh danh Chúa hơn.

2. Điều đầu tiên, hết sức quan trọng đối với chúng ta là hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Giá Chúa, rồi mới có thể chọn con đường “Thánh Giá”. Không ai có thể hiểu mầu nhiệm Chúa Kitô, đặc biệt là mầu nhiệm Thánh giá Chúa, nếu không được “Thần Chân Lý” là Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào “Sự Thật toàn vẹn”. Là Sự Thật về Chúa Giêsu Kitô, hiện thân của Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng mặc khải trọn vẹn Tình Yêu của Thiên Chúa bằng con đường Khổ giá: Khổ nạn và Phục Sinh. Như lời của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng Gioan hôm nay: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16). “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ con của Người mà được cứu độ.” (Ga 3,17)

3. Tất cả là một “câu chuyện Tình Yêu”: câu chuyện Tình Yêu của Thiên Chúa, chuyện Tình Yêu của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa. Câu chuyện của cả hai đều là câu chuyện của Thánh Giá, của con đường Thánh Giá. Mầu nhiệm Thánh Giá diễn tả tình yêu vô bờ bến, tình yêu không thể nào mô tả được của Thiên Chúa đối với nhân loại: yêu đến nỗi ban chính Con Một mình cho nhân loại, mặc dù thấy trước là Con của mình sẽ bị đóng đinh, sẽ được giương lên cao như “Con Rắn Đồng” trong sa mạc. Thật là một sự hy sinh lạ lùng, không thể nào hiểu thấu, mà thánh Phaolô phải diễn tả bằng một cách khác để bổ sung:Thiên Chúa đã không tha cho chính Con Một của mình, nhưng phó nộp Người vì chúng ta hết thảy." (Rm 8,32)

4. Câu chuyện Tình Yêu của Chúa Giêsu: Yêu Chúa Cha đến nỗi hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết rất đau thương là “bị đóng đinh vào thập giá”, bị treo lên như một người tử tội, bị sỉ nhục tư bề, và bị mọi người, kể cả các môn đệ, ruồng bỏ. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta cũng là một tình yêu không thể nào hiểu thấu: yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội, và đã chết vì chúng ta. Chúa Giêsu đã tâm sự: “Không có tình yêu nào lớn bằng tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Tình yêu của Chúa đã làm cho ta, từ kẻ có tội, trở thành bạn hữu của Chúa. Chính vì Tình Yêu vâng phục đó, mà Chúa Cha đã siêu tôn Người, ban cho Người Danh hiệu vượt trên mọi Danh hiệu. Khi kêu tên Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Và để tôn vinh Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,11).

5. Suy tôn Thánh Giá là suy tôn Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh giá, để biểu lộ Tình Yêu của Chúa Cha, và của Chúa Giêsu. Tình Yêu đó trọn vẹn đến nỗi là một “Ngôi Vị”, Ngôi Ba Thiên Chúa Tình Yêu, chứ không phải chỉ là thái độ, một phẩm chất, một hành vi, dù đó là hành vi cao cả nhất. Đây lại là một mầu nhiệm Tình Yêu khôn dò thấu, Tình Yêu mạnh hơn sự chết, Tình Yêu chiến thắng sự chết, chiến thắng vĩnh viễn. Một Tình Yêu làm cho “sống lại”, và sống viên mãn tròn đầy. Một Tình Yêu đưa Chúa Giêsu chịu đóng đinh đến tột đỉnh vinh quang: “Người sẽ làm cho Ta được vinh hiển” (x. Ga 16,14). Phaolô đã vui mừng đến nỗi thách thức luôn cả sự chết: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi” (1Cr 15,55).

6. Anh em sẽ là linh mục, những người rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Sự khôn ngoan thông thái theo kiểu thế gian, sẽ không giúp ích gì cho anh em, nếu anh em thiếu lòng đạo đức, thiếu sự khiêm nhường. Chỉ có Chúa Thánh Thần mà qua việc cầu nguyện, anh em sẽ nhận lãnh, khi kiên trì cầu xin Chúa Cha, khi gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu, mới giúp cho anh em. Mặc dù là những người rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, anh em vẫn là những người rao giảng Tin mừng về Tình Yêu của Thiên Chúa. Và Tin mừng ấy sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM, Chúa Nhật ngày 14.09.2014, Lễ Suy tôn Thánh giá

+ Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

Khai giảng các lớp Tìm Hiểu Ơn Gọi