Công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình

WHĐ (23.06.2014) – Tài liệu làm việc của Đại hội chung ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình (5 – 19/10/2014) sẽ được công bố vào trưa thứ Năm tới, 26 tháng Sáu.

Tài liệu làm việc là bản đúc kết do Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng soạn thảo dựa trên bản trả lời mà Văn phòng nhận được từ các Giáo hội địa phương gửi về Roma, để trả lời bản câu hỏi được Văn phòng Thư ký gửi đi hồi tháng Mười 2013.

Các cuộc thảo luận trong Thượng Hội đồng về chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng” sẽ dựa trên Tài liệu làm việc này.

Tài liệu làm việc sẽ được các hồng y và giám mục sau đây trình bày: Đức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng; Đức hồng y Peter Erdő, Tổng giám mục Esztergom-Budapest (Hungary), Tổng Tường trình viên; Đức hồng y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris (Pháp), Chủ tịch thừa uỷ; Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti-Vasto (Italia), Thư ký đặc biệt.

Tài liệu này được ấn hành bằng sáu ngôn ngữ: Pháp, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Minh Đức

Nguồn: 
WHĐ