Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng lễ bổn mạng

WGPSG -- Chiều thứ Tư ngày 19.3.2014, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa đã long trọng mừng lễ Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, bổn mạng giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã đi kiệu tôn vinh Thánh cả Giuse chung quanh nhà thờ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha chánh xứ đã nói về mẫu gương nhân đức của Thánh cả Giuse, những khó khăn đau khổ mà Thánh nhân đã chịu trong suốt cuộc đời, qua việc làm chồng của Đức Mẹ Maria, và làm cha nuôi của Chúa Giêsu.

Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn những ân huệ mà cha có được nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse. Cha nghĩ rằng trong đời sống của cha trong gia đình, từ tấm bé cho đến bây giờ không có cái gì mà không bởi ân huệ của Thánh cả Giuse. Thánh cả Giuse là bổn mạng của cả Giáo hội Việt Nam, ngài luôn gìn giữ bảo trợ giáo xứ. Giáo xứ Tân Phú Hòa hôm nay có được những gì là nhờ ân huệ của Chúa ban qua Thánh Giuse, vị quan thầy của giáo xứ.

Sau Thánh lễ, mọi người trong gia đình giáo xứ cùng tham dự bữa tiệc liên hoan mừng bổn mạng.

Gx. Tân Phú Hòa: Mừng lễ bổn mạng