Thông báo về việc cử hành giờ Chầu Thánh Thể Năm Đức Tin tại các Nhà thờ trong Tổng Giáo phận

(WHĐ, 19.05.2013) – Văn phòng tổ chức Năm Đức Tin của Tòa Thánh Vatican vừa gửi đến các giám mục Việt Nam lá thư về việc tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể trên toàn thế giới, vào Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 2 tháng 6 năm 2013. Trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô và với Giáo hội toàn cầu, chúng tôi kính gửi đến quý Đức cha và tất cả anh chị em tín hữu bản dịch lá thư này.

Văn phòng thư ký HĐGMVN

lá thư về việc tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể tại các giáo xứ, vào Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 2 tháng 6 năm 2013