Kinh Thánh bằng hình: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Hôm nay, Đức Giêsu sẽ đi vào thành Giêrusalem, sự tung hô vui mừng của dân chúng sẽ nhanh chóng qua đi, để rồi đọng lại là hình ảnh chịu khổ nạn của Người...