Đức giáo hoàng chúc mừng nhân dịp các Đại lễ Do Thái giáo

WHĐ (21.09.2012) – Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã bày tỏ hy vọng rằng các Kitô hữu và người Do Thái sẽ làm chứng cho toàn thế giới về những giá trị bắt nguồn từ việc cùng tôn thờ một Thiên Chúa.

Trong một bức điện gửi cho Rabbi trưởng Riccardo di Segni ở Roma nhân những ngày đại lễ của Do Thái giáo, Đức giáo hoàng gửi lời chúc mừng các thành viên của cộng đồng Do Thái tại Roma.

Bức điện được Tòa Thánh phổ biến cho giới báo chí vào hôm qua, ngày 20 tháng Chín, cho biết Đức giáo hoàng Bênêđictô gửi “những lời chúc chân thành tốt đẹp nhất” trong dịp lễ Rosh Hashana, Yom Kippur và Sukkot của Do Thái giáo.

ĐGH viết: “Tôi hy vọng rằng người Do Thái và Kitô hữu, một khi gia tăng lòng tôn trọng và tình bạn với nhau, sẽ làm chứng với thế giới về các giá trị phát sinh từ việc tôn thờ Thiên Chúa duy nhất”.

Với việc mừng lễ Rosh Hashana (Ngày đầu năm) vào ngày 16 tháng Chín, người Do Thái khởi đầu một Năm Mới, năm 5773 theo niên lịch Do Thái giáo. Mười ngày sau là lễ Yom Kippur, (Ngày đền tội). Giữa hai lễ này là “những ngày sám hối”, người Do Thái đối diện với những lỗi lầm của mình, chuộc lỗi, quyết tâm sống tốt hơn trong năm tới, và xin người khác và Thiên Chúa tha thứ cho mình.

Lễ Sukkot (Lễ Lều tạm) năm nay rơi vào ngày 30 tháng Chín, bắt đầu từ lúc mặt trời lặn, là lễ thu hoạch vụ mùa của người Do Thái.

(CNS, 20-09-2012)

Nguồn: 
WHĐ