Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI phê chuẩn cơ cấu pháp lý mới cho Caritas quốc tế

WHĐ (04.05.2012) – Thông qua Đức hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã phê chuẩn Bản Quy chế mới và Nội quy quản trị Caritas quốc tế - là tổ chức trung ương của 164 cơ quan viện trợ và phát triển Công giáo quốc gia.

Chủ tịch Caritas quốc tế, Đức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga đã đón nhận Bản Quy chế và Nội quy mới cùng với một Nghị định chung trong một cuộc họp với các viên chức Tòa Thánh vào buổi sáng 2 tháng Năm 2012 tại Vatican.

Đức hồng y Rodriguez Maradiaga nói: “Hôm nay là một ngày vui và hy vọng cho Caritas quốc tế. Bản Quy chế và Nội quy mới sẽ giúp đổi mới công việc của chúng tôi khi cung cấp trợ giúp nhân đạo và phát triển trong việc phục vụ người nghèo. Chúng tôi sẽ có khuôn khổ để thực hiện công việc của mình như là một phần của sứ mệnh của Giáo Hội”.

Việc duyệt lại Quy chế và Nội quy đã bắt đầu từ năm 2007. Quy chế và Nội quy đã được cập nhật thể theo ý muốn của Chân phước Gioan Phaolô II khi chuẩn y cho Caritas quốc tế được hưởng quy chế chính thức về mặt giáo luật vào năm 2004.

Tổng thư ký Caritas quốc tế, ông Michel Roy, nói: “Chúng tôi vô cùng biết ơn Đức giáo hoàng Bênêđictô đã ban cho chúng tôi Quy chế và Nội quy mới này cũng như đội ngũ nhân viên Tòa Thánh đã cùng với chúng tôi làm việc suốt thời gian lâu dài vừa qua”.

Quy chế và Nội quy mới -có hiệu lực từ ngày 02 tháng Năm- nêu rõ rằng Caritas quốc tế là một tổ chức vừa giúp đỡ các thành viên trong liên minh này vừa giúp đỡ Tòa Thánh.

(Theo caritas.org, 02-05-2012)

Nguồn: 
WHĐ