Thống kê Giáo Hội Công giáo tại Mexico và Cuba

Toàn cảnh thành phố Guanajuato, Mexico nơi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ viếng thăm vào ngày 23.3.2012

WHĐ (22.03.2012) / VIS – Từ ngày 23 đến 29 tháng Ba 2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ tông du đến Mexico và Cuba, để đánh dấu kỷ niệm 200 năm Mexico độc lập, và 400 năm tìm thấy bức tượng “Đức Mẹ Bác ái” ở Cuba. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã công bố các các số liệu thống kê liên quan đến Giáo hội Công giáo tại hai quốc gia này. Thông tin cập nhật đến ngày 31 tháng Mười Hai 2010, do Văn phòng Thống kê Trung ương Giáo Hội cung cấp.

Mexico có diện tích 1.958.201 km2 với dân số 108.426.000 người, trong đó có 99.635.000 người Công giáo (91,89%). Giáo Hội Mexico có 93 giáo khu (18 Tổng giáo phận, 70 giáo phận, 5 giám hạt tòng thổ), 6.744 giáo xứ và 7.169 trung tâm mục vụ các loại. Hiện nay có 163 giám mục, 16.234 linh mục, 30.023 tu sĩ, 505 thành viên tu hội đời, 25.846 thừa sai giáo dân và 295.462 giáo lý viên, 4.524 tiểu chủng sinh và 6.495 đại chủng sinh.

Tổng cộng có 1.856.735 học sinh theo học tại 8.991 trung tâm giáo dục Công giáo thuộc mọi cấp lớp và 1.822 trung tâm giáo dục đặc biệt. Các tổ chức khác thuộc Giáo Hội do các linh mục hay tu sĩ điều hành ở Mexico bao gồm 257 bệnh viện, 1.602 trạm y tế, 8 trại phong, 372 nhà cho người già hoặc khuyết tật, 329 trại mồ côi và nhà trẻ, 2.134 trung tâm tư vấn gia đình và trung tâm phò sự sống khác, cùng với 340 tổ chức thuộc loại khác.

Cuba có diện tích 110.861 km2 với dân số 11.242.000 người, trong đó có 6.766.000 người Công giáo (60,19%). Có 11 giáo khu (3 Tổng giáo phận và 8 giáo phận), 304 giáo xứ và 2.210 trung tâm mục vụ các loại. Hiện nay có 17 giám mục, 361 linh mục, 656 tu sĩ, 24 thành viên tu hội đời, 2.122 thừa sai giáo dân và 4.133 giáo lý viên, 13 tiểu chủng sinh và 78 đại chủng sinh.

Tổng cộng có 1.113 học sinh theo học tại 12 trung tâm giáo dục Công giáo thuộc mọi cấp lớp và 10 trung tâm giáo dục đặc biệt. Các tổ chức khác thuộc Giáo Hội do các linh mục hay tu sĩ điều hành ở Cuba bao gồm 2 trạm y tế, 1 trại phong, 8 nhà cho người già hoặc khuyết tật, 3 trại mồ côi và nhà trẻ, và 3 tổ chức thuộc loại khác.

(VIS, 21-03-2012)

Nguồn: 
WHĐ