Thông cáo liên quan đến Huynh đoàn thánh Piô X

Đức giám mục Bernard Fellay

WHĐ (17.03.2012) / VIS – Sáng 16-03-2012, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra bản Thông cáo sau đây liên quan đến Huynh đoàn thánh Piô X.

“Trong cuộc họp ngày 14 tháng Chín 2011 giữa Đức hồng y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei và Đức giám mục Bernard Fellay, Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn thánh Piô X, ĐGM Fellay đã được trao cho một bản Tiên đề giáo lý, cùng với một bản Giải thích sơ lược, để làm cơ sở mang tính nền tảng hầu đạt được hòa giải trọn vẹn với Tòa Thánh. Điều này xác định một số nguyên tắc tín lý và tiêu chí giải thích giáo lý Công giáo, vốn cần thiết để bảo đảm trung thành với Huấn quyền của Hội Thánh và cảm thức cùng Hội Thánh (sentire cum Ecclesia)”.

“Nhận được trả lời của Huynh đoàn thánh Piô X về Tiên đề giáo lý nói trên vào tháng 1 năm 2012, Bộ Giáo lý Đức tin đã xem xét và đệ trình Đức Thánh Cha để xin phán quyết. Thực hiện quyết định của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, hôm nay, Bộ Giáo lý Đức Tin đã gửi thư thông báo cho Đức giám mục Fellay biết những nhận định về câu trả lời của ngài. Thư nêu rõ, quan điểm được ngài trình bày đã không khắc phục được các vấn đề về tín lý vốn là nền tảng của sự rạn nứt giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn thánh Piô X.

“Cuối cuộc họp hôm nay, với quan tâm làm thế nào tránh được sự đổ vỡ đau thương trong Hội Thánh cùng những hậu quả không lường trước được, Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn thánh Piô X được mời gọi minh định quan điểm của mình để có thể hàn gắn rạn nứt hiện nay, như Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI mong muốn”.

(VIS, 16-03-2012)

Nguồn: 
WHĐ