Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn Toàn xá nhân ngày Quốc tế Giới trẻ

VATICAN. Tòa Ân Giải Tối Cao, theo sự ủy nhiệm của ĐTC, ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương tại Madrid nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ.

Tòa cũng ban ơn xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiêng liêng và cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này.

Nguyên văn Sắc Lệnh được Tòa Ân Giải Tối Cao công bố ngày 11-8-2011, như sau:

“Tòa Ân Giải Tối Cao mới nhận được đơn thỉnh cầu của ĐHY Antonio Maria Rouco Valera, TGM giáo phận Madrid, Chủ tịch HĐGM Tây Ban Nha, để các bạn trẻ có thể đạt được những thành quả thánh hóa mà người ta hy vọng nơi Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 26, tiến hành từ 16 đến 21-8 này tại thủ đô Tây Ban Nha với chủ đề “Bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin” (Xc Cl 2,7).

Tòa Ân Giải Tối Cao, sau khi trình bày những lý do đó lên Đức Thánh Cha, và được năng quyền đặc biệt của ngài để rộng ban Ơn Xá, qua Sắc Lệnh này, theo chính chủ ý của Đức Giáo Hoàng, qui định như sau:

“Ơn Toàn Xá được ban cho những tín hữu nào sốt sắng tham dự một buổi cử hành thánh thiêng hoặc việc đạo đức tại Madrid trong “Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 26” và buổi lễ kết thúc trọng thể, miễn là, sau khi xưng tội và thành tâm thống hối, họ rước lễ và thành tâm cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

“Ơn Xá bán phần được ban cho các tín hữu, dù họ ở bất cứ nơi nào trong thời gian tiến hành Ngày Quốc tế Giới trẻ nói trên, nếu họ chân thành thống hối, dâng kinh nguyện lên Chúa Thánh Linh, xin Ngài thúc đẩy các bạn trẻ tiến đến đức ái và ban cho họ sức mạnh loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống của họ.

“Để các tín hữu có thể dễ dàng tham phần vào các thiên ân này, các linh mục, có năng quyền hợp pháp để giải tội, với tâm hồn sẵn sàng và quảng đại, hãy mau mắn giải tội và đề nghị các tín hữu cầu nguyện công khai cho Ngày Quốc tế Giới trẻ được thành công tốt đẹp.

Sắc Lệnh có giá trị cho dịp này, bất chấp những qui định nào trái ngược.

Ban hành tại Roma, tại trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 2 tháng 8 năm Chúa Nhập Thể 2011, kính nhớ “Porziuncola”.
Hồng Y Fortunato Baldelli
Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao

+ Gianfranco Giritti, O.F.M. Conv.
Giám Mục hiệu tòa Meta
Phó Chánh Tòa

Nguồn: 
vietvatican