Mười điều hạnh phúc

Đây là một cái nhìn của người Phật tử về Hạnh phúc:

1. Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa.

2. Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành.

3. Được có cơ hội thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ văn chương.

4. Được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình.

5. Được chia sẻ thì giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác.

6. Được có cơ hội vun trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc.

7. Được thực tập hun đúc các đức khiêm nhượng, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ.

8. Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý.

9. Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc Bốn Sự Thật.

10. Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống.

Nguồn: 
bodedaotrang.com