Khai giảng Khoá Mục vụ Quan Hệ Công Chúng (PR)

PR hay Quan Hệ Công Chúng là một ngành chuyên môn, hướng dẫn việc lên kế hoạch truyền thông, nhằm xây dựng quan hệ, hình ảnh, công luận và sự tín nhiệm ủng hộ đúng đắn, với một công chúng được xác định, để thể hiện chân lý và tình yêu, nhờ đó hai bên cùng có lợi, cùng hạnh phúc.

Môn Mục vụ Quan Hệ Công Chúng như vậy hết sức cần thiết cho các tín hữu cũng như các cộng đoàn, nhằm tạo quan hệ tốt và giới thiệu hình ảnh tuyệt vời của Chúa nơi mọi cộng đoàn, cũng như nơi bản thân người tín hữu.

Môn Mục vụ Quan Hệ Công Chúng được giảng dạy tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM với chương trình như sau: 

I.        Ý niệm Mục vụ PR
A.   Định nghĩa PR
B.    Nền tảng Kinh Thánh của Mục vụ PR
C.    Các Nhóm Mục vụ PR
 
II.        Các mẫu thủ bản PR
 
III.        Diễn tiến công việc PR
A.   Nghiên cứu
1.     Phương pháp
2.     Kỹ thuật
B.    Lập kế hoạch
1.     Phân tích tình thế (Situation analysis)
2.     Mục đích (Goals) và Mục tiêu (Objectives)
3.     Chiến lược (Strategies) và Chiến thuật (Tactics)
4.     Lịch trình (Calendar/Timetable)
5.     Ngân sách (Budget)
6.     Lượng giá (Evaluation)
C.    Thực hiện truyền thông
1.     Truyền thông có kiểm soát
2.     Truyền thông không kiểm soát
D.   Lượng giá
1.     Tiêu chí
2.     Công cụ đo lường
E.    Công việc mục vụ PR trong Kinh Thánh & lịch sử Giáo Hội
 
IV.        Các điều kiện để thành chuyên viên mục vụ PR
A.   Chuyên viên PR
1.     Điều kiện
2.     Công việc
3.     Kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp
B.    Chuyên viên mục vụ PR
1.     Đức Kitô, mẫu gương mục vụ PR
2.     Linh đạo truyền thông
3.     Thực hành linh đạo truyền thông
4.     Thực hành mục vụ PR
5.     PR & tình yêu đối với Đức Kitô
  
V.        Lịch sử PR
 
VI.        Luật pháp & Đạo đức PR
 
VII.        Quan hệ với giới Truyền thông (Media relation)
A.   Đức Giêsu và media
B.    Văn kiện Toà Thánh về media
C.    PR và Media
D.   Làm việc với giới Truyền Thông (5F)
E.    Công cụ tác nghiệp
1.     Media kit
2.     Họp báo
3.     Phỏng vấn
4.     Mời tham dự sự kiện
 
VIII.        Tổ chức sự kiện (Event management)
A.   Các chỉ dẫn để lên chương trình
B.    Những chi tiết quan trọng cần nhớ
C.    Thời khoá biểu
D.   Truyền thông để phổ biến
E.    Bản liệt kê kiểm tra
 
IX.        Xử lý khủng hoảng (Crisis management)
 
X.        Làm PR cho Chúa
A.   PR cho Chúa nơi bản thân
B.    PR cho Chúa nơi cộng đoàn
 
Thời gian học:
- Lớp Mục vụ Quan Hệ Công Chúng cấp 1: học vào lúc 18:30 thứ tư hằng tuần.
- Lớp Mục vụ Quan Hệ Công Chúng cấp 2: học vào lúc 18:30 thứ hai hằng tuần.

Ghi danh tại phòng Học vụ (8g-11g30 và 14g-20g)

Lệ phí: 100.000 đồng/khóa