Bế mạc Năm Thánh: Nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ & đón tiếp các phái đoàn

WGPSG -- Chiều nay, ngày 5-1-2010, tại Linh địa La Vang đã diễn ra nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ La Vang mới và đón tiếp chào mừng phái đoàn Tòa Thánh, phái đoàn chính quyền, và các thượng khách.

Khởi sự, các phái đoàn đã được các Đức Giám Mục thân mật chào đón tại phòng khách của Linh địa La Vang. Lúc 15g30, phái đoàn Tòa Thánh, phái đoàn chính quyền, và các thượng khách cùng với các giám mục và linh mục đã tiến ra linh đài. Với khoảng 400.000 người tham dự, ĐHY Ivan Dias, đặc sứ của ĐTC, làm phép tượng Đức Mẹ La Vang mới, niệm hương và dâng hoa lên Đức Mẹ.

Sau đó, mọi người đi về hướng lễ đài và nghi thức tiếp đón long trọng được cử hành tại lễ đài như sau:

- Diễu hành cờ của 26 Giáo phận qua các lễ đài;
- Lễ thượng kỳ;
- Đức Cha Phó chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam giới thiệu phái đoàn Tòa Thánh, phái đoàn chính quyền, phái đoàn các tôn giáo, các vị thượng khách, các vị đại diện HĐGM ngoại quốc, HĐGM VIệt Nam;
- Đức Cha Chủ Tịch HĐGM Việt Nam đọc diễn văn chào mừng;
- ĐHY Ivan Dias đặc sứ của Đức Thánh Cha đáp từ;
- Phát biểu của Phó thủ tướng chính phủ ông Nguyễn Thiện Nhân ;
- Trống và Vũ khai hội;

Nghi thức đã kết thúc vào lúc 17g cùng ngày.